Környezetvédelem

Helyretesz > Ipar > Környezetvédelem

Környezetvédelmi szabályzat elkészítése, tervek környezetvédelmi fejezeteinek összeállítása, jogi tanácsadás, oktatások szervezése és megtartása. Hulladékgazdálkodási szolgáltatások. [Gyömrő]

Környezetvédelmi ügyintézés, tanácsadás; eszközök és berendezések forgalmazása; szorbens termékek környezeti károk elkerüléséhez, megelőzéséhez; hulladékgyűjtő edények, vészhelyzeti készletek, bioenzim készítmények.

Ivóvízkezelés és technológiai vízkezelés, ipari szennyvíztisztítás. Fordított ozmózisos szűrőberendezések, ioncserélők, ipari töltetes szűrők, vízlágyitók, betétes szűrők, műanyagtartályok, vegyszerek, háztartási berendezések forgalmazása. Nanoszűrés, ultraszűrés, elektrodeionizáció. [Nagykanizsa]

Vízkezelő és szennyvízkezelő berendezések gyártása, beüzemelése, szervizelése. Műanyag tárolótartályok tervezése és legyártása, szivárgásvizsgálata, időszakos vizsgálata. Gáztisztító technológia kidolgozása, berendezésgyártás. Műanyag technológiai csőrendszer-szerelés. PP, PE, PVC, PVDF légtechnikai vezetékelemek, valamint uszodák, polipropilén medencék gyártása. Lakossági vízkezelés, szűrés, lágyítás, vastalanítás. [Nagykanizsa]

Kommunális és ipari szennyvíztisztító-telepek, gyökérzónás szennyvíztisztítók, stabilizációs tavak, oldómedencék optimalizálása. Állóvizek, szénhidrogénnel szennyezett talaj és víz bioremediációja. Szageltávolítás. [Budapest]

Földtani, hidrogeológiai, mérnökgeológiai és környezetvédelmi feladatok. Vízjogi, bányászati engedélyezési tervek; környezeti hatástanulmányok és megvalósíthatósági tanulmányok; talajmechanikai fúrás, vizsgálat és szakvélemény. Felszínalatti vízmintavétel, talajmintavétel. Kutató magfúrás 500 méterig; figyelőkút és termelőkút építése 300 méterig. Vízbázisvédelmi kutatások; geotermikus szondafúrás. Hidrodinamikai és transzport modellezés. Víziközműtervezés. [Miskolc]

Az ipari ökológia alkalmazásának előmozdítása a kutatás, oktatás, szakmapolitika és jogalkotás, területfejlesztés, valamnt az önkormányzati és ipari gyakorlat terén. [Budapest]

Iszap- és olajleválasztók, esővíz-szikkasztók, résfolyókák, közműépítési anyagok, ipari szennyvíztisztításhoz kapcsolódó termékek forgalmazása. [Budapest]

Szennyvíztisztító berendezések forgalmazása. Kis és nagy szennyvíztisztítótelepek és odavezető csatornahálózat építése; meglévő szennyvíz- és csatornahálózat felújítása. [Budapest]

Légszennyező pontforrások emissziómérése akkreditált minőségügyi rendszerben; ipari bűzkibocsátás csökkentése cold plazma eljárással; környezetvédelmi mérnöki tanácsadás. [Pécs]

Levegőtisztaság-védelmi mérések; munkaegészségügyi, talajvíz, szennyvíz vizsgálatok. Szakértés, hatósági bevallások elkészítése. [Budapest]

SBR-rendszerű szennyvíztisztítók, valamint csapadékvízhasznosítók és csapadékvíz-szikkasztó rendszerek forgalmazása. [Szolnok]

Környezetvédelmi vizsgálatok és tanulmányok készítése; környezeti kármentesítés; talajvíztisztító rendszerek tervezése, kulcsrakész megvalósítása, üzemeltetése. Talajfúró, mintavevő és -vizsgáló eszközök értékesítése. [Budapest]

Környezet- és természetvédelmi portál.

Környezetvédelmi engedélyek megszerzésének teljes körű menedzselése; hatásvizsgálatok készítése; környezetvédelemmel kapcsolatos vállalati feladatok kiszervezése. Hulladékgazdálkodási tervek kidolgozása. [Budapest]

Vízszolgáltatási és szennyvízelvezetési, -tisztítási feladatok ellátása. [Komárom]

Ipari szennyvízkezelés, víztisztítás; levegőtisztaság-védelem. Környezetvédelmi szolgáltatások; környezeti kármentesítés (talajvíztisztítás, talajcsere). [Bajna]

Természeti értékek felmérése, kutatása; a természetes életközösségek segítése, élőhelyrekonstrukció. Nyilvános előadások, időszakos rendezvények szervezése; rendszeres családi gyalog- és biciklitúrák vezetése. [Sopron]

Termelő és szolgáltató cégekre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos szolgáltatások, tanácsadás. [Pécs]

Aktív zajvédelem (vonalas létesítmények melletti zajárnyékoló falak, zajvédelmi töltések), ipari és passzív zajárnyékolás; föld megtámasztására, térelválasztásra vagy zajárnyékolásra alkalmazható támfalrendszer. [Budapest]

Környezetvédelmi szaktanácsadás és szakértés; kárelhárítás; beruházáselőkészítés. Környezeti hatástanulmánykészítés. Önkormányzati környezetvédelmi programok és hulladékgazdálkodási tervek készítése. Kommunális szilárd- és folyékonyhulladék-lerakók felülvizsgálata. Monitoringrendszerek telepítése. Üzemanyagtartályok tisztítása és bontása. [Kiskunhalas]

Környezetvédelmi hatásvizsgálat, felülvizsgálat, IPPC. Hulladékgazdálkodási, üzemi kárelhárítási terv készítése. Vízjogi engedélyezés. Környezeti állapotfelmérés, teljesítményértékelés, ökotérképezés, környezetvédelmi jogi tanácsadás. [Budapest]

Környezetvédelmi műszaki szakértői tevékenységek; zöldfelület-gazdálkodási szakértés; immisszió- és emissziómérés, munkahelyi levegőszennyezettség-mérés. [Budapest]

Azbeszttartalmú anyagokkal kapcsolatos vizsgálatok, mérések, felmérések; azbesztmentesítés elvégzése. Helyhez kötött légszennyező pontforrások és munkahelyi légszennyezőanyagok vizsgálata. [Nyergesújfalu]

Levegőtisztaságvédelem; zaj- és rezgéscsökkentés. Tervezés, gyártás, szakértés és mérések az ipari légtechnika, illetve a zajvédelem és rezgésvédelem területén. [Budapest]

Szennyvíztisztítási technológiák, telepek, berendezések, eljárások tervezése. Csapadékvízgazdálkodás; viziközmű-tervezés; közművagyon-értékelés; villamos és irányítástechnikai rendszerek tervezési-kivitelezési feladatai. [Budapest]

Kommunikációs kampány a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó egyéni felelősség felismertetése érdekében. [Tárnok, Törökbálint]

Ipari és lakossági szennyvíztisztító telepek, csapadékvízelvezető és -tisztító rendszerek tervezése, kulcsrakész kivitelezése, felülvizsgálata, optimalizálása. Vízjogi elvi, létesítési, üzemelési, fennmaradási engedélyezési dokumentációk elkészítése, engedélyeztetés. Környezetvédelmi szaktanácsadás, szakértés, adatszolgáltatás készítése. [Veszprém]

Gázelemzőműszer-szerviz, akkreditált kalibráló laboratórium. Emissziós és immissziós mérések, munkahelyi légtérvizsgálat. Műszerkölcsönzés. [Budapest]

Környezetvédelmi tanácsadás és szakértés gazdasági társaságok, önkormányzatok és magánszemélyek részére. [Nyíregyháza]

Ipari vizek olajmentesítése. Felitatóanyag, mentesítő eszközök értékesítése környezeti kárelhárítás céljára. [Budapest]

Az italos kartondobozok szelektív hulladékgyűjtésének szorgalmazása és népszerűsítése a környezetvédelem, az értékes alapanyagok újrahasznosítása és az energiatakarékosság érdekében. [Budapest]

Környezetvédelmi célú beruházások tervezése és finanszírozása, valamint állandó környezetvédelmi képviseleti szolgáltatás és tanácsadás gazdálkodó szervezetek részére. [Debrecen]

Légszennyezettségi adatok, szmogtérkép; e-mailes szmogriasztás; információk a légszennyező anyagokról.

Ipari és kommunális víztisztító rendszerek, szennyvíztisztítók tervezése és kivitelezése. Komplex üzemeltetetési szolgáltatások. Környezeti kármentesítés. [Budapest]

Környezetvédelmi megbízotti és egyéb szolgáltatások; engedélyeztetés; KIR bevezetése.

Vízgazdálkodással, hulladékgazdálkodással, megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos mérnöki szolgáltató tevékenység, valamint környezetvédelemhez kapcsolódó pályázatok, tanulmányok készítése és szaktanácsadás. [Nyíregyháza]

Környezeti hatástanulmányok; egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció (IPPC) készítése. Környezetvédelmi auditálás; részleges és teljeskörű felülvizsgálatok, tényfeltáró és szennyezés lehatároló vizsgálatok lefolytatása. Környezetvédelmi projektek műszaki ellenőrzése; monitoringrendszerek tervezése és üzemeltetése. [Gödöllő]

Környezetvédelmi szolgáltatások ipari és mezőgazdasági termelő, szolgáltató, ingatlanfejlesztő, beruházó és nagykereskedelmi cégeknek. [Budapest]

Környezetvédelmi megbízotti és ehhez tartozó engedélyeztetési feladatok ellátása a közműves vízellátási, szennyvízelvezetési és tisztítási, hulladékgazdálkodási, könnyűipari, élelmiszeripari, kereskedelmi szektorokban. [Mohács, Budapest]

Környezeti állapotfelmérés, hatásvizsgálat. Környezetvédelmi megbízotti feladatok komplex ellátása. Hulladékkezelő, hulladékszállítási engedélyezési dokumentációkészítés. Környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetése ISO 14001 szerint. Termékdíjtanácsadás és ügyintézés. Hulladékgazdálkodási tervek készítése, felülvizsgálata. Környezetvédelemmel kapcsolatos beruházások értékelése, engedélyeztetése. [Budapest]

A nukleáris biztonság (atomerőmű biztonságos üzemvitele, radioaktív hulladékok biztonságos és végleges elhelyezése) és a nukleáris környezetvédelem érdekeit szolgáló alkalmazott kutatási-fejlesztési feladatok. [Budapest]

Felszín alatti olajtároló tartályok megszüntetése; környezeti károk felmérése, felderítő és részletes tényfeltárása; beavatkozási terv készítése; komplex szennyezettség-felszámolás. Kármentesítés szorbens anyagokkal. Környezetvédelmi szakértés, tervezés, kivitelezés, megbízotti feladatok ellátása. Akkreditált mintavétel; emissziómérés, zajmérés. [Pécs]

Légkör szennyezettségének mérése és monitorozása mobil-laboratóriummal, lézeralkalmazások és optikai méréstechnikai alkalmazások fejlesztése, szakértői-tanácsadói tevékenység. [Budapest]

Nemzetközi nonprofit természet- és környezetvédelmi szervezet magyar tagja. [Budapest]

Európai uniós hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer.

Kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek. Vízjogi engedélyezési tervezés és engedélyeztetés lebonyolítása. Környezetvédelmi felülvizsgálatok végzése; adatszolgáltatás és hatósági ügyintézés. Környezeti kockázatelemzés; hatástanulmánykészítés; hulladékgazdálkodás tervezése. Talaj-, talajvíz-, talajgázmintavétel. [Siófok]

Szennyvíztechnológiai, környezetvédelmi és vízminőségvédelmi létesítményekkel kapcsolatos műszaki tervezés, tanácsadás és szakértés. Terepműszeres vizsgálatok és környezetvédelmi felülvizsgálatok végzése. Bioenergetika. Környezet- és humán egészségügy; mikrobiológiai és enzimkészítmények kiskereskedelme. [Szekszárd]

A kunhalmok típusai, növényzete és állatvilága.

Mérnöki tervezés a vízgazdálkodás területén. Előzetes és részletes környezeti hatástanulmány, vízminőségi kárelhárítási terv, környezetvédelmi és munkabiztonsági szabályzat készítése. Munkabalesetek kivizsgálása. Tanácsadás és szakértés. Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása. [Miskolc]

Szennyvíztisztítási projektek előkészítése, megvalósítása és utógondozása. [Budapest]

Légszennyező pontforrások mérése (emissziómérés); környezeti levegőminőség (immisszió) vizsgálata; környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása. Levegőtisztaságvédelmi alapbejelentés (LAL), légszennyezés mértéke (LM) bevallások elkészítése; pontforrás engedélykérelem készítése. [Nyíregyháza]

Engedélyezési dokumentációk összeállítása, engedélyezés folyamatának nyomonkövetése. Akkreditált környezetvédelmi mérések megszervezése és lebonyolítása. Kötelező adatszolgáltatások, bejelentések, bevallások a hatóságok részére. Teljeskörű környezetvédelmi megbízotti szolgáltatások; tanácsadás. [Budapest]

Független környezetvédelmi tanácsadó és tervező vállalkozás. [Szár]

Vízellátó létesítmények és rendszerek tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése. Talajmechanikai, földtani bányászati kutatás. Környezetvédelmi tanulmánykészítés, állapotfelmérés, hatásvizsgálatkészítés, monitoringrendszerek működtetése. Mélyépítési szigetelési feladatok, kőzetmegerősítési munkálatok injektálással. Hidrogeológiai tanulmányok, vízvédelmi tervek készítése. Veszélyeshulladék-szállítás. [Miskolc]

Általános és specifikus környezetvédelmi és földtani tanácsadás, tervezés és kivitelezés. [Miskolc]

Természettel együttműködő, a benne gazdálkodók önellátását biztosító mintagazdaság kiépítése és fejlesztése. Fenntartható falu program fejlesztése és kiterjesztése. [Mikóháza]

Karbonlábnyom-számítás, önkéntes számítás ellenőrzése, tanúsítás. Javaslat semlegesítésre, kibocsátáscsökkentő program kidolgozása.

Környezetvédelmi átvilágítás; jogszabályi megfelelés biztosítása; engedélyeztetés; környezetközpontú irányítási rendszerek; levegőtisztaság-védelem; hulladékgazdálkodás; vízminőség- és talajvédelem; zaj és rezgésártalmak elleni védelem; kémiai biztonság. [Budapest]

Környezetföldtani vizsgálatok, tényfeltárási dokumentumentációk készítése; környezeti kármentesítési munkálatok végzése. Hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi és építőipari projektekben való részvétel. [Budapest, Pétfürdő]

Veszélyes hulladék teljes körű kezelése, szállítása; veszélyeshulladék-lerakó üzemeltetése. Szennyezett területek kármentesítése. Közúti kár- és katasztrófaelhárító készenléti egység működtetése. Környezetvédelmi technológiai és járulékos létesítmények építése; rekultiválás, tájrendezés, parkgondozás; azbesztmentesítés. [Budapest, Székesfehérvár, Dunaújváros, Szolnok]

Környezetvédelmi oktatás, környezettudatosságra nevelés; a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése. [Újszász]

Biológiai szennyvíztisztító berendezések forgalmazása. [Esztergom]

Légszennyezésvizsgálat, környezetvédelmi vizsgálatok, illetve légszennyező pontforrások üzemeltetői részére levegőtisztaságvédelmi adatszolgáltatás elkészítése. [Monor]

Hulladékgazdálkodási, levegőtisztaságvédelmi, vízminőségvédelmi, talaj és felszín alatti vízvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi szolgáltatások magánszemélyek, egyéni vállalkozások, cégek, önkormányzatok részére. [Budapest]

Víz- és szennyvíztisztítás, hulladékgazdálkodás. [Siófok]

Teljes szolgáltatás a tervezéstől a kivitelezésen keresztül a karbantartási munkákig a klímavédelem, regeneratív termikus utóégetés, biofilter, mosók; ivóvízkezelés és szennyvízkezelés területén. [Szigetszentmárton]

Hidrogeológiai tervezés és szakértés; a vízellátás teljes vertikumának tervezési és kivitelezési munkái (ivóvízkutatás, kútépítés, ásvány- és termálvízkutatás), kapcsolódó környezetvédelmi feladatok megoldása (toxikus anyagok, klórozott benzolszármazékok által szennyezett talaj, talajvíz lokalizációja és tisztítása). [Pécs]

Szivárgáshidraulikai és szennyeződésterjedés modellezés. Környezeti állapotfelmérés és kármentesítés, kockázatelemzés, környezetihatás-vizsgálat. Környezetvédelmi tárgyú szoftverek forgalmazása és műszaki támogatása. [Gödöllő]

Blog a praktikus, mindennapi környezetvédelemről.

Környezeti auditok, kockázatelemzések, kárfelmérések, hatásvizsgálatok, teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatok készítése; komplex környezetgazdálkodási projektek kivitelezése, koordinálása, illetve ellenőrzése. [Budapest]

A földtani ismeretek terjesztése; a Bakony-hegység természeti és néprajzi értékeinek kutatása, feltárása és megőrzése. Természettudományos ismeretterjesztés (tanösvények, kiállítások, táborok, terepgyakorlatok); természetismereti-természetvédelmi oktatóközpont működtetése. [Pénzesgyőr]

Teljeskörű segítség a környezetvédelmi engedélyezetés előkészítése, az engedélyeztetési dokumentációk elkészítése és az engedélyeztetés folyamata során. [Budapest]

Élőhelymegőrzés a Böddi-széken. Természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és előterjesztésének ösztönzése és megvalósítása; természetkímélő turizmus támogatása. [Harta]

Környezeti károk felszámolása; azbesztmentesítés; vízkezelés, ipari és kommunális szennyvíztisztítási technológiák tervezése és kivitelezése; környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértés és tervezés. Rekultiváció, víztelenítés, tározók, tavak, medencék kialakítása és szigetelése. Monitoring; akkreditált mintavétel. [Győr]

Környezetvédelmi termékdíj szolgáltatások. [Budapest]

Szennyezett földek és talajvizek tisztítása, ártalmatlanítása. [Szeged]

Környezetvédelmi mérnöki iroda. Ipari és kommunális szennyvizek kezelése, ártalmatlanítása; eutrofizálódást fékező módszerek; levegőtisztaságvédelem; hulladékok káros hatása elleni védelem; rezgés- és zajvédelem; beruházáselőkészítés és -lebonyolítás, működő üzemek felülvizsgálata. [Budapest]

Vállalkozások termékdíjas képviselete. Környezeti menedzsment és ökomarketing tanácsadás; környezetvédelmi ügyintézés, auditálás, laborvizsgálatok; pályázatkészítés. Munka- és tűzvédelem. [Szombathely]

Víz- és szennyvízkezelési technológiai feladatok megoldására szakosodott cég. [Budapest]

Akkreditált laboratóriumi mérések; környezetanalitika; környezettechnológiai tanácsadás. [Budapest]

Kőolajszármazékkal (gázolaj, benzin, PCB, fenol) szennyezett területek kitisztítása in situ eljárással. Szennyvíztisztító rendszerek kiépítése.

Környezetvédelmi bejelentések, szakértői munkák. Biztonsági adatlapok készítése és fordítása. Vízvizsgálat és olajvizsgálat akkreditált laboratóriumban. [Komárom]

A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ magyar szervezeti egysége. [Szentendre]

Kapás és Kapás Kft.

kapaskft.hu

KEB Bt.

kebtechnika.hu

Hidrofilt Kft.

hidrofilt.hu

Montázs 4 Kft.

montazs4.hu

Malatech Water Kft.

malatechwater.com

Geokomplex Kft.

geokomplex.hu

Magyar Ipari Ökológiai Társaság

ipariokologia.hu

Pureco Kft.

pureco.hu

Green-Sieve Kft.

greensieve.hu

Pamet Mérnökiroda Kft.

pamet.hu

Eco Defend Kft.

ecodefend.hu

EcoSpringAqua Kft.

esakft.hu

Itenviro Kft.

itenviro.hu

Greenfo

greenfo.hu

Enviro-Master Bt.

enviro-master.hu

Vizák Kft.

vizak.hu

Espa Kft.

espakft.hu

Castanea Környezetvédelmi Egyesület

castanea.hu

FarJan Környezetvédelmi Kft.

farjan-kornyezetvedelem.eu

Planorg 95 Kft.

planorg.hu

RexTerra Kft.

rexterra.hu

Denkstatt Hungary Kft.

denkstatt.hu

FLA Kft.

fla.hu

Kör-Ker Kft.

kor-ker.hu

KG-Filter Kft.

kg-filter.hu

BDL Kft.

bdl.hu

Benta-völgy Fenntartható Fejlődés Projekt

tarnoktorokbalint.hu

PureAqua Kft.

pureaqua.hu

Stieber Környezetvédelmi Kft.

stieber.hu

Eco-Green Kft.

ecogreen.hu

Bárczy Környezetvédelmi Kft.

barczy.hu

Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés

iksznet.hu

Plánum 97 Kft.

planum97.hu

Légszennyezés.hu - Válaszúton Alapítvány

legszennyezes.hu

Veolia Water Solutions and Technologies Magyarország Zrt.

veoliaviz.hu

Envex Kft.

envex.hu

Bio-Genezis Kft.

bio-genezis.hu

Green-Con Kft.

greencon.hu

Naturaqua Kft.

naturaqua.hu

Envib Bt.

envib.hu

Dandelion Kft.

dandelionkft.hu

Somos Környezetvédelmi Kft.

somos.hu

Öko-Trade Kft.

okotrade.hu

Envi-Tech Kft.

envi-tech.hu

Magyarországi Föld Egyesület

foldegyesulet.hu

EMAS

emas.hu

Zábrák Kft.

zabrak.hu

Envihorizont Kft.

envihorizont.hu

Kunhalmok

kunhalmok.hu

Varga és Varga Kft.

vargaesvarga.com

Inwatech Kft.

inwatech.com

Fetilev Kft.

fetilev.hu

Sövit Környezetvédelmi Kft.

kornyved.hu

Arper Mérnöki Tanácsadó Kft.

arper.hu

Mendikás Kft.

mendikas.hu

Envira 96 Kft.

envira.hu

Polyán Egyesület

polyan.hu

Simon András

karbonbajnok.hu

NECS Környezetvédelmi Tanácsadó Kft.

necs.hu

Repét Kft.

repet.hu

Terszol Zrt.

terszol.hu

Sant Környezetvédelmi Egyesület

sant.hu

Ökotech Home Kft.

okotechhome.hu

Goldair Kft.

goldair.hu

Véd-Terv Bt.

vedterv.hu

Öko-Top Kft.

oko-top.hu

W+T Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

luft.hu

Waterplan Kft.

waterplan.hu

Jakab és Társai Kft.

jaketa.hu

Tudatos mindennapok

tudatosmindennapok.hu

Senex Környezetgazdálkodási Kft.

senex.hu

Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

pangea.hu

Bukta Attila környezetmérnök

kornyezeti-hatasvizsgalat.hu

Dunatáj Természet- és Környezetvédelmi Közalapítvány

dunataj.org

Vidra Környezetgazdálkodási Kft.

vidra.hu

Viveo Kft.

viveo.hu

Hologén Kft.

hologen.hu

Enviroinvest Kft.

enviroinvest.hu

Ökográf Bt.

okograf.hu

Hydrochem Kft.

hydrochem.hu

Környezettechnológia Kft.

kotech.hu

Novák és Társai Bt.

enzimmix.hu

Metric Kft.

metric.hu

REC Magyar Iroda

rec.hu

Témakörök

További témakörök e témán (Környezetvédelem) belül Hulladékkezelés
 
E témához (Környezetvédelem) kapcsolódó egyéb tevékenységek, szolgáltatások, termékek, iparágak Mérnökiroda
Pályázatkészítés
Zöldtető
ABC-sorrend
Honlapajánlás
Kapcsolat
Adatvédelem
Honlaptérkép