Környezetvédelem

Helyretesz > Ipar > Környezetvédelem

Gázelemzőműszer-szerviz, akkreditált kalibráló laboratórium. Emissziós és immissziós mérések, munkahelyi légtérvizsgálat. Műszerkölcsönzés. [Budapest]

Biológiai szennyvíztisztító berendezések forgalmazása. [Esztergom]

Vízszolgáltatási és szennyvízelvezetési, -tisztítási feladatok ellátása. [Komárom]

Termelő és szolgáltató cégekre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos szolgáltatások, tanácsadás. [Pécs]

Környezetvédelmi megbízotti és ehhez tartozó engedélyeztetési feladatok ellátása a közműves vízellátási, szennyvízelvezetési és tisztítási, hulladékgazdálkodási, könnyűipari, élelmiszeripari, kereskedelmi szektorokban. [Mohács, Budapest]

Környezetvédelmi szabályzat elkészítése, tervek környezetvédelmi fejezeteinek összeállítása, jogi tanácsadás, oktatások szervezése és megtartása. Hulladékgazdálkodási szolgáltatások. [Gyömrő]

Környezeti állapotfelmérés, hatásvizsgálat. Környezetvédelmi megbízotti feladatok komplex ellátása. Hulladékkezelő, hulladékszállítási engedélyezési dokumentációkészítés. Környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetése ISO 14001 szerint. Termékdíjtanácsadás és ügyintézés. Hulladékgazdálkodási tervek készítése, felülvizsgálata. Környezetvédelemmel kapcsolatos beruházások értékelése, engedélyeztetése. [Budapest]

Természeti értékek felmérése, kutatása; a természetes életközösségek segítése, élőhelyrekonstrukció. Nyilvános előadások, időszakos rendezvények szervezése; rendszeres családi gyalog- és biciklitúrák vezetése. [Sopron]

Természettel együttműködő, a benne gazdálkodók önellátását biztosító mintagazdaság kiépítése és fejlesztése. Fenntartható falu program fejlesztése és kiterjesztése. [Mikóháza]

Környezetvédelmi bejelentések, szakértői munkák. Biztonsági adatlapok készítése és fordítása. Vízvizsgálat és olajvizsgálat akkreditált laboratóriumban. [Komárom]

A kunhalmok típusai, növényzete és állatvilága.

Általános és specifikus környezetvédelmi és földtani tanácsadás, tervezés és kivitelezés. [Miskolc]

Vízgazdálkodással, hulladékgazdálkodással, megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos mérnöki szolgáltató tevékenység, valamint környezetvédelemhez kapcsolódó pályázatok, tanulmányok készítése és szaktanácsadás. [Nyíregyháza]

Környezetvédelmi hatásvizsgálat, felülvizsgálat, IPPC. Hulladékgazdálkodási, üzemi kárelhárítási terv készítése. Vízjogi engedélyezés. Környezeti állapotfelmérés, teljesítményértékelés, ökotérképezés, környezetvédelmi jogi tanácsadás. [Budapest]

Szennyvíztisztítási technológiák, telepek, berendezések, eljárások tervezése. Csapadékvízgazdálkodás; viziközmű-tervezés; közművagyon-értékelés; villamos és irányítástechnikai rendszerek tervezési-kivitelezési feladatai. [Budapest]

Az ipari ökológia alkalmazásának előmozdítása a kutatás, oktatás, szakmapolitika és jogalkotás, területfejlesztés, valamnt az önkormányzati és ipari gyakorlat terén. [Budapest]

Ivóvízkezelés és technológiai vízkezelés, ipari szennyvíztisztítás. Fordított ozmózisos szűrőberendezések, ioncserélők, ipari töltetes szűrők, vízlágyitók, betétes szűrők, műanyagtartályok, vegyszerek, háztartási berendezések forgalmazása. Nanoszűrés, ultraszűrés, elektrodeionizáció. [Nagykanizsa]

Környezetvédelmi szolgáltatások ipari és mezőgazdasági termelő, szolgáltató, ingatlanfejlesztő, beruházó és nagykereskedelmi cégeknek. [Budapest]

Szennyvíztisztító berendezések forgalmazása. Kis és nagy szennyvíztisztítótelepek és odavezető csatornahálózat építése; meglévő szennyvíz- és csatornahálózat felújítása. [Budapest]

A földtani ismeretek terjesztése; a Bakony-hegység természeti és néprajzi értékeinek kutatása, feltárása és megőrzése. Természettudományos ismeretterjesztés (tanösvények, kiállítások, táborok, terepgyakorlatok); természetismereti-természetvédelmi oktatóközpont működtetése. [Pénzesgyőr]

Kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek. Vízjogi engedélyezési tervezés és engedélyeztetés lebonyolítása. Környezetvédelmi felülvizsgálatok végzése; adatszolgáltatás és hatósági ügyintézés. Környezeti kockázatelemzés; hatástanulmánykészítés; hulladékgazdálkodás tervezése. Talaj-, talajvíz-, talajgázmintavétel. [Siófok]

Szivárgáshidraulikai és szennyeződésterjedés modellezés. Környezeti állapotfelmérés és kármentesítés, kockázatelemzés, környezetihatás-vizsgálat. Környezetvédelmi tárgyú szoftverek forgalmazása és műszaki támogatása. [Gödöllő]

Környezetvédelmi szaktanácsadás és szakértés; kárelhárítás; beruházáselőkészítés. Környezeti hatástanulmánykészítés. Önkormányzati környezetvédelmi programok és hulladékgazdálkodási tervek készítése. Kommunális szilárd- és folyékonyhulladék-lerakók felülvizsgálata. Monitoringrendszerek telepítése. Üzemanyagtartályok tisztítása és bontása. [Kiskunhalas]

Blog a praktikus, mindennapi környezetvédelemről.

Légszennyező pontforrások mérése (emissziómérés); környezeti levegőminőség (immisszió) vizsgálata; környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása. Levegőtisztaságvédelmi alapbejelentés (LAL), légszennyezés mértéke (LM) bevallások elkészítése; pontforrás engedélykérelem készítése. [Nyíregyháza]

Kommunikációs kampány a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó egyéni felelősség felismertetése érdekében. [Tárnok, Törökbálint]

Kommunális és ipari szennyvíztisztító-telepek, gyökérzónás szennyvíztisztítók, stabilizációs tavak, oldómedencék optimalizálása. Állóvizek, szénhidrogénnel szennyezett talaj és víz bioremediációja. Szageltávolítás. [Budapest]

SBR-rendszerű szennyvíztisztítók, valamint csapadékvízhasznosítók és csapadékvíz-szikkasztó rendszerek forgalmazása. [Szolnok]

Környezetvédelmi célú beruházások tervezése és finanszírozása, valamint állandó környezetvédelmi képviseleti szolgáltatás és tanácsadás gazdálkodó szervezetek részére. [Debrecen]

Környezetvédelmi megbízotti és egyéb szolgáltatások; engedélyeztetés; KIR bevezetése.

Légszennyezésvizsgálat, környezetvédelmi vizsgálatok, illetve légszennyező pontforrások üzemeltetői részére levegőtisztaságvédelmi adatszolgáltatás elkészítése. [Monor]

Szennyvíztisztítási projektek előkészítése, megvalósítása és utógondozása. [Budapest]

Élőhelymegőrzés a Böddi-széken. Természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és előterjesztésének ösztönzése és megvalósítása; természetkímélő turizmus támogatása. [Harta]

Ipari vizek olajmentesítése. Felitatóanyag, mentesítő eszközök értékesítése környezeti kárelhárítás céljára. [Budapest]

Szennyvíztechnológiai, környezetvédelmi és vízminőségvédelmi létesítményekkel kapcsolatos műszaki tervezés, tanácsadás és szakértés. Terepműszeres vizsgálatok és környezetvédelmi felülvizsgálatok végzése. Bioenergetika. Környezet- és humán egészségügy; mikrobiológiai és enzimkészítmények kiskereskedelme. [Szekszárd]

Ipari és lakossági szennyvíztisztító telepek, csapadékvízelvezető és -tisztító rendszerek tervezése, kulcsrakész kivitelezése, felülvizsgálata, optimalizálása. Vízjogi elvi, létesítési, üzemelési, fennmaradási engedélyezési dokumentációk elkészítése, engedélyeztetés. Környezetvédelmi szaktanácsadás, szakértés, adatszolgáltatás készítése. [Veszprém]

Környezeti károk felszámolása; azbesztmentesítés; vízkezelés, ipari és kommunális szennyvíztisztítási technológiák tervezése és kivitelezése; környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértés és tervezés. Rekultiváció, víztelenítés, tározók, tavak, medencék kialakítása és szigetelése. Monitoring; akkreditált mintavétel. [Győr]

Környezetvédelmi mérnöki iroda. Ipari és kommunális szennyvizek kezelése, ártalmatlanítása; eutrofizálódást fékező módszerek; levegőtisztaságvédelem; hulladékok káros hatása elleni védelem; rezgés- és zajvédelem; beruházáselőkészítés és -lebonyolítás, működő üzemek felülvizsgálata. [Budapest]

Légszennyező pontforrások emissziómérése akkreditált minőségügyi rendszerben; ipari bűzkibocsátás csökkentése cold plazma eljárással; környezetvédelmi mérnöki tanácsadás. [Pécs]

Környezetföldtani vizsgálatok, tényfeltárási dokumentumentációk készítése; környezeti kármentesítési munkálatok végzése. Hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi és építőipari projektekben való részvétel. [Budapest, Pétfürdő]

Engedélyezési dokumentációk összeállítása, engedélyezés folyamatának nyomonkövetése. Akkreditált környezetvédelmi mérések megszervezése és lebonyolítása. Kötelező adatszolgáltatások, bejelentések, bevallások a hatóságok részére. Teljeskörű környezetvédelmi megbízotti szolgáltatások; tanácsadás. [Budapest]

Vállalkozások termékdíjas képviselete. Környezeti menedzsment és ökomarketing tanácsadás; környezetvédelmi ügyintézés, auditálás, laborvizsgálatok; pályázatkészítés. Munka- és tűzvédelem. [Szombathely]

Vízellátó létesítmények és rendszerek tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése. Talajmechanikai, földtani bányászati kutatás. Környezetvédelmi tanulmánykészítés, állapotfelmérés, hatásvizsgálatkészítés, monitoringrendszerek működtetése. Mélyépítési szigetelési feladatok, kőzetmegerősítési munkálatok injektálással. Hidrogeológiai tanulmányok, vízvédelmi tervek készítése. Veszélyeshulladék-szállítás. [Miskolc]

Európai uniós hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer.

Ipari és kommunális víztisztító rendszerek, szennyvíztisztítók tervezése és kivitelezése. Komplex üzemeltetetési szolgáltatások. Környezeti kármentesítés. [Budapest]

Légszennyezettségi adatok, szmogtérkép; e-mailes szmogriasztás; információk a légszennyező anyagokról.

Környezetvédelmi átvilágítás; jogszabályi megfelelés biztosítása; engedélyeztetés; környezetközpontú irányítási rendszerek; levegőtisztaság-védelem; hulladékgazdálkodás; vízminőség- és talajvédelem; zaj és rezgésártalmak elleni védelem; kémiai biztonság. [Budapest]

Környezetvédelmi ügyintézés, tanácsadás; eszközök és berendezések forgalmazása; szorbens termékek környezeti károk elkerüléséhez, megelőzéséhez; hulladékgyűjtő edények, vészhelyzeti készletek, bioenzim készítmények.

Környezetvédelmi vizsgálatok és tanulmányok készítése; környezeti kármentesítés; talajvíztisztító rendszerek tervezése, kulcsrakész megvalósítása, üzemeltetése. Talajfúró, mintavevő és -vizsgáló eszközök értékesítése. [Budapest]

Környezetvédelmi termékdíj szolgáltatások. [Budapest]

Környezetvédelmi műszaki szakértői tevékenységek; zöldfelület-gazdálkodási szakértés; immisszió- és emissziómérés, munkahelyi levegőszennyezettség-mérés. [Budapest]

Levegőtisztaság-védelmi mérések; munkaegészségügyi, talajvíz, szennyvíz vizsgálatok. Szakértés, hatósági bevallások elkészítése. [Budapest]

Aktív zajvédelem (vonalas létesítmények melletti zajárnyékoló falak, zajvédelmi töltések), ipari és passzív zajárnyékolás; föld megtámasztására, térelválasztásra vagy zajárnyékolásra alkalmazható támfalrendszer. [Budapest]

A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ magyar szervezeti egysége. [Szentendre]

Nemzetközi nonprofit természet- és környezetvédelmi szervezet magyar tagja. [Budapest]

Környezeti hatástanulmányok; egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció (IPPC) készítése. Környezetvédelmi auditálás; részleges és teljeskörű felülvizsgálatok, tényfeltáró és szennyezés lehatároló vizsgálatok lefolytatása. Környezetvédelmi projektek műszaki ellenőrzése; monitoringrendszerek tervezése és üzemeltetése. [Gödöllő]

Akkreditált laboratóriumi mérések; környezetanalitika; környezettechnológiai tanácsadás. [Budapest]

Víz- és szennyvíztisztítás, hulladékgazdálkodás. [Siófok]

Veszélyes hulladék teljes körű kezelése, szállítása; veszélyeshulladék-lerakó üzemeltetése. Szennyezett területek kármentesítése. Közúti kár- és katasztrófaelhárító készenléti egység működtetése. Környezetvédelmi technológiai és járulékos létesítmények építése; rekultiválás, tájrendezés, parkgondozás; azbesztmentesítés. [Budapest, Székesfehérvár, Dunaújváros, Szolnok]

Kőolajszármazékkal (gázolaj, benzin, PCB, fenol) szennyezett területek kitisztítása in situ eljárással. Szennyvíztisztító rendszerek kiépítése.

Környezetvédelmi tanácsadás és szakértés gazdasági társaságok, önkormányzatok és magánszemélyek részére. [Nyíregyháza]

Vízkezelő és szennyvízkezelő berendezések gyártása, beüzemelése, szervizelése. Műanyag tárolótartályok tervezése és legyártása, szivárgásvizsgálata, időszakos vizsgálata. Gáztisztító technológia kidolgozása, berendezésgyártás. Műanyag technológiai csőrendszer-szerelés. PP, PE, PVC, PVDF légtechnikai vezetékelemek, valamint uszodák, polipropilén medencék gyártása. Lakossági vízkezelés, szűrés, lágyítás, vastalanítás. [Nagykanizsa]

Független környezetvédelmi tanácsadó és tervező vállalkozás. [Szár]

Hulladékgazdálkodási, levegőtisztaságvédelmi, vízminőségvédelmi, talaj és felszín alatti vízvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi szolgáltatások magánszemélyek, egyéni vállalkozások, cégek, önkormányzatok részére. [Budapest]

Ipari szennyvízkezelés, víztisztítás; levegőtisztaság-védelem. Környezetvédelmi szolgáltatások; környezeti kármentesítés (talajvíztisztítás, talajcsere). [Bajna]

Mérnöki tervezés a vízgazdálkodás területén. Előzetes és részletes környezeti hatástanulmány, vízminőségi kárelhárítási terv, környezetvédelmi és munkabiztonsági szabályzat készítése. Munkabalesetek kivizsgálása. Tanácsadás és szakértés. Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása. [Miskolc]

Környezet- és természetvédelmi portál.

Környezetvédelmi engedélyek megszerzésének teljes körű menedzselése; hatásvizsgálatok készítése; környezetvédelemmel kapcsolatos vállalati feladatok kiszervezése. Hulladékgazdálkodási tervek kidolgozása. [Budapest]

Felszín alatti olajtároló tartályok megszüntetése; környezeti károk felmérése, felderítő és részletes tényfeltárása; beavatkozási terv készítése; komplex szennyezettség-felszámolás. Kármentesítés szorbens anyagokkal. Környezetvédelmi szakértés, tervezés, kivitelezés, megbízotti feladatok ellátása. Akkreditált mintavétel; emissziómérés, zajmérés. [Pécs]

Iszap- és olajleválasztók, esővíz-szikkasztók, résfolyókák, közműépítési anyagok, ipari szennyvíztisztításhoz kapcsolódó termékek forgalmazása. [Budapest]

Az italos kartondobozok szelektív hulladékgyűjtésének szorgalmazása és népszerűsítése a környezetvédelem, az értékes alapanyagok újrahasznosítása és az energiatakarékosság érdekében. [Budapest]

Hidrogeológiai tervezés és szakértés; a vízellátás teljes vertikumának tervezési és kivitelezési munkái (ivóvízkutatás, kútépítés, ásvány- és termálvízkutatás), kapcsolódó környezetvédelmi feladatok megoldása (toxikus anyagok, klórozott benzolszármazékok által szennyezett talaj, talajvíz lokalizációja és tisztítása). [Pécs]

Környezeti auditok, kockázatelemzések, kárfelmérések, hatásvizsgálatok, teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatok készítése; komplex környezetgazdálkodási projektek kivitelezése, koordinálása, illetve ellenőrzése. [Budapest]

A nukleáris biztonság (atomerőmű biztonságos üzemvitele, radioaktív hulladékok biztonságos és végleges elhelyezése) és a nukleáris környezetvédelem érdekeit szolgáló alkalmazott kutatási-fejlesztési feladatok. [Budapest]

Teljes szolgáltatás a tervezéstől a kivitelezésen keresztül a karbantartási munkákig a klímavédelem, regeneratív termikus utóégetés, biofilter, mosók; ivóvízkezelés és szennyvízkezelés területén. [Szigetszentmárton]

Karbonlábnyom-számítás, önkéntes számítás ellenőrzése, tanúsítás. Javaslat semlegesítésre, kibocsátáscsökkentő program kidolgozása.

Légkör szennyezettségének mérése és monitorozása mobil-laboratóriummal, lézeralkalmazások és optikai méréstechnikai alkalmazások fejlesztése, szakértői-tanácsadói tevékenység. [Budapest]

Víz- és szennyvízkezelési technológiai feladatok megoldására szakosodott cég. [Budapest]

Földtani, hidrogeológiai, mérnökgeológiai és környezetvédelmi feladatok. Vízjogi, bányászati engedélyezési tervek; környezeti hatástanulmányok és megvalósíthatósági tanulmányok; talajmechanikai fúrás, vizsgálat és szakvélemény. Felszínalatti vízmintavétel, talajmintavétel. Kutató magfúrás 500 méterig; figyelőkút és termelőkút építése 300 méterig. Vízbázisvédelmi kutatások; geotermikus szondafúrás. Hidrodinamikai és transzport modellezés. Víziközműtervezés. [Miskolc]

Azbeszttartalmú anyagokkal kapcsolatos vizsgálatok, mérések, felmérések; azbesztmentesítés elvégzése. Helyhez kötött légszennyező pontforrások és munkahelyi légszennyezőanyagok vizsgálata. [Nyergesújfalu]

Környezetvédelmi oktatás, környezettudatosságra nevelés; a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése. [Újszász]

Teljeskörű segítség a környezetvédelmi engedélyezetés előkészítése, az engedélyeztetési dokumentációk elkészítése és az engedélyeztetés folyamata során. [Budapest]

Szennyezett földek és talajvizek tisztítása, ártalmatlanítása. [Szeged]

Levegőtisztaságvédelem; zaj- és rezgéscsökkentés. Tervezés, gyártás, szakértés és mérések az ipari légtechnika, illetve a zajvédelem és rezgésvédelem területén. [Budapest]

Stieber Környezetvédelmi Kft.

stieber.hu

Ökotech Home Kft.

okotechhome.hu

Vizák Kft.

vizak.hu

FarJan Környezetvédelmi Kft.

farjan-kornyezetvedelem.eu

Envib Bt.

envib.hu

Kapás és Kapás Kft.

kapaskft.hu

Dandelion Kft.

dandelionkft.hu

Castanea Környezetvédelmi Egyesület

castanea.hu

Polyán Egyesület

polyan.hu

Metric Kft.

metric.hu

Kunhalmok

kunhalmok.hu

Envira 96 Kft.

envira.hu

Bio-Genezis Kft.

bio-genezis.hu

Denkstatt Hungary Kft.

denkstatt.hu

BDL Kft.

bdl.hu

Magyar Ipari Ökológiai Társaság

ipariokologia.hu

Hidrofilt Kft.

hidrofilt.hu

Naturaqua Kft.

naturaqua.hu

Green-Sieve Kft.

greensieve.hu

Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

pangea.hu

Zábrák Kft.

zabrak.hu

Jakab és Társai Kft.

jaketa.hu

RexTerra Kft.

rexterra.hu

Tudatos mindennapok

tudatosmindennapok.hu

Fetilev Kft.

fetilev.hu

Benta-völgy Fenntartható Fejlődés Projekt

tarnoktorokbalint.hu

Malatech Water Kft.

malatechwater.com

EcoSpringAqua Kft.

esakft.hu

Plánum 97 Kft.

planum97.hu

Envex Kft.

envex.hu

Goldair Kft.

goldair.hu

Inwatech Kft.

inwatech.com

Dunatáj Természet- és Környezetvédelmi Közalapítvány

dunataj.org

Bárczy Környezetvédelmi Kft.

barczy.hu

Envihorizont Kft.

envihorizont.hu

PureAqua Kft.

pureaqua.hu

Vidra Környezetgazdálkodási Kft.

vidra.hu

Enviroinvest Kft.

enviroinvest.hu

Pamet Mérnökiroda Kft.

pamet.hu

Repét Kft.

repet.hu

Sövit Környezetvédelmi Kft.

kornyved.hu

Ökográf Bt.

okograf.hu

Mendikás Kft.

mendikas.hu

EMAS

emas.hu

Veolia Water Solutions and Technologies Magyarország Zrt.

veoliaviz.hu

Légszennyezés.hu - Válaszúton Alapítvány

legszennyezes.hu

NECS Környezetvédelmi Tanácsadó Kft.

necs.hu

KEB Bt.

kebtechnika.hu

Itenviro Kft.

itenviro.hu

Viveo Kft.

viveo.hu

FLA Kft.

fla.hu

Eco Defend Kft.

ecodefend.hu

Planorg 95 Kft.

planorg.hu

REC Magyar Iroda

rec.hu

Magyarországi Föld Egyesület

foldegyesulet.hu

Green-Con Kft.

greencon.hu

Környezettechnológia Kft.

kotech.hu

Öko-Top Kft.

oko-top.hu

Terszol Zrt.

terszol.hu

Novák és Társai Bt.

enzimmix.hu

Eco-Green Kft.

ecogreen.hu

Montázs 4 Kft.

montazs4.hu

Arper Mérnöki Tanácsadó Kft.

arper.hu

Véd-Terv Bt.

vedterv.hu

Espa Kft.

espakft.hu

Varga és Varga Kft.

vargaesvarga.com

Greenfo

greenfo.hu

Enviro-Master Bt.

enviro-master.hu

Öko-Trade Kft.

okotrade.hu

Pureco Kft.

pureco.hu

Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés

iksznet.hu

Waterplan Kft.

waterplan.hu

Senex Környezetgazdálkodási Kft.

senex.hu

Somos Környezetvédelmi Kft.

somos.hu

W+T Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

luft.hu

Simon András

karbonbajnok.hu

Envi-Tech Kft.

envi-tech.hu

Hydrochem Kft.

hydrochem.hu

Geokomplex Kft.

geokomplex.hu

Kör-Ker Kft.

kor-ker.hu

Sant Környezetvédelmi Egyesület

sant.hu

Bukta Attila környezetmérnök

kornyezeti-hatasvizsgalat.hu

Hologén Kft.

hologen.hu

KG-Filter Kft.

kg-filter.hu

Témakörök

További témakörök e témán (Környezetvédelem) belül Hulladékkezelés
 
E témához (Környezetvédelem) kapcsolódó egyéb tevékenységek, szolgáltatások, termékek, iparágak Mérnökiroda
Pályázatkészítés
Zöldtető
ABC-sorrend
Honlapajánlás
Kapcsolat
Adatvédelem
Honlaptérkép