Környezetvédelem

Helyretesz > Ipar > Környezetvédelem

Akkreditált laboratóriumi mérések; környezetanalitika; környezettechnológiai tanácsadás. [Budapest]

Szennyezett földek és talajvizek tisztítása, ártalmatlanítása. [Szeged]

Környezetvédelmi engedélyek megszerzésének teljes körű menedzselése; hatásvizsgálatok készítése; környezetvédelemmel kapcsolatos vállalati feladatok kiszervezése. Hulladékgazdálkodási tervek kidolgozása. [Budapest]

Víz- és szennyvíztisztítás, hulladékgazdálkodás. [Siófok]

Blog a praktikus, mindennapi környezetvédelemről.

Környezeti auditok, kockázatelemzések, kárfelmérések, hatásvizsgálatok, teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatok készítése; komplex környezetgazdálkodási projektek kivitelezése, koordinálása, illetve ellenőrzése. [Budapest]

Vállalkozások termékdíjas képviselete. Környezeti menedzsment és ökomarketing tanácsadás; környezetvédelmi ügyintézés, auditálás, laborvizsgálatok; pályázatkészítés. Munka- és tűzvédelem. [Szombathely]

Levegőtisztaságvédelem; zaj- és rezgéscsökkentés. Tervezés, gyártás, szakértés és mérések az ipari légtechnika, illetve a zajvédelem és rezgésvédelem területén. [Budapest]

Szennyvíztechnológiai, környezetvédelmi és vízminőségvédelmi létesítményekkel kapcsolatos műszaki tervezés, tanácsadás és szakértés. Terepműszeres vizsgálatok és környezetvédelmi felülvizsgálatok végzése. Bioenergetika. Környezet- és humán egészségügy; mikrobiológiai és enzimkészítmények kiskereskedelme. [Szekszárd]

Szennyvíztisztítási technológiák, telepek, berendezések, eljárások tervezése. Csapadékvízgazdálkodás; viziközmű-tervezés; közművagyon-értékelés; villamos és irányítástechnikai rendszerek tervezési-kivitelezési feladatai. [Budapest]

Környezetvédelmi megbízotti és egyéb szolgáltatások; engedélyeztetés; KIR bevezetése.

Környezeti hatástanulmányok; egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció (IPPC) készítése. Környezetvédelmi auditálás; részleges és teljeskörű felülvizsgálatok, tényfeltáró és szennyezés lehatároló vizsgálatok lefolytatása. Környezetvédelmi projektek műszaki ellenőrzése; monitoringrendszerek tervezése és üzemeltetése. [Gödöllő]

Engedélyezési dokumentációk összeállítása, engedélyezés folyamatának nyomonkövetése. Akkreditált környezetvédelmi mérések megszervezése és lebonyolítása. Kötelező adatszolgáltatások, bejelentések, bevallások a hatóságok részére. Teljeskörű környezetvédelmi megbízotti szolgáltatások; tanácsadás. [Budapest]

Kőolajszármazékkal (gázolaj, benzin, PCB, fenol) szennyezett területek kitisztítása in situ eljárással. Szennyvíztisztító rendszerek kiépítése.

Teljes szolgáltatás a tervezéstől a kivitelezésen keresztül a karbantartási munkákig a klímavédelem, regeneratív termikus utóégetés, biofilter, mosók; ivóvízkezelés és szennyvízkezelés területén. [Szigetszentmárton]

Környezetvédelmi célú beruházások tervezése és finanszírozása, valamint állandó környezetvédelmi képviseleti szolgáltatás és tanácsadás gazdálkodó szervezetek részére. [Debrecen]

A kunhalmok típusai, növényzete és állatvilága.

Veszélyes hulladék teljes körű kezelése, szállítása; veszélyeshulladék-lerakó üzemeltetése. Szennyezett területek kármentesítése. Közúti kár- és katasztrófaelhárító készenléti egység működtetése. Környezetvédelmi technológiai és járulékos létesítmények építése; rekultiválás, tájrendezés, parkgondozás; azbesztmentesítés. [Budapest, Székesfehérvár, Dunaújváros, Szolnok]

Biológiai szennyvíztisztító berendezések forgalmazása. [Esztergom]

Környezetvédelmi tanácsadás és szakértés gazdasági társaságok, önkormányzatok és magánszemélyek részére. [Nyíregyháza]

Európai uniós hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer.

Vízgazdálkodással, hulladékgazdálkodással, megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos mérnöki szolgáltató tevékenység, valamint környezetvédelemhez kapcsolódó pályázatok, tanulmányok készítése és szaktanácsadás. [Nyíregyháza]

Környezeti állapotfelmérés, hatásvizsgálat. Környezetvédelmi megbízotti feladatok komplex ellátása. Hulladékkezelő, hulladékszállítási engedélyezési dokumentációkészítés. Környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetése ISO 14001 szerint. Termékdíjtanácsadás és ügyintézés. Hulladékgazdálkodási tervek készítése, felülvizsgálata. Környezetvédelemmel kapcsolatos beruházások értékelése, engedélyeztetése. [Budapest]

Az ipari ökológia alkalmazásának előmozdítása a kutatás, oktatás, szakmapolitika és jogalkotás, területfejlesztés, valamnt az önkormányzati és ipari gyakorlat terén. [Budapest]

Környezetvédelmi hatásvizsgálat, felülvizsgálat, IPPC. Hulladékgazdálkodási, üzemi kárelhárítási terv készítése. Vízjogi engedélyezés. Környezeti állapotfelmérés, teljesítményértékelés, ökotérképezés, környezetvédelmi jogi tanácsadás. [Budapest]

Környezetvédelmi vizsgálatok és tanulmányok készítése; környezeti kármentesítés; talajvíztisztító rendszerek tervezése, kulcsrakész megvalósítása, üzemeltetése. Talajfúró, mintavevő és -vizsgáló eszközök értékesítése. [Budapest]

Az italos kartondobozok szelektív hulladékgyűjtésének szorgalmazása és népszerűsítése a környezetvédelem, az értékes alapanyagok újrahasznosítása és az energiatakarékosság érdekében. [Budapest]

Független környezetvédelmi tanácsadó és tervező vállalkozás. [Szár]

Élőhelymegőrzés a Böddi-széken. Természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és előterjesztésének ösztönzése és megvalósítása; természetkímélő turizmus támogatása. [Harta]

Környezetvédelmi oktatás, környezettudatosságra nevelés; a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése. [Újszász]

Kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek. Vízjogi engedélyezési tervezés és engedélyeztetés lebonyolítása. Környezetvédelmi felülvizsgálatok végzése; adatszolgáltatás és hatósági ügyintézés. Környezeti kockázatelemzés; hatástanulmánykészítés; hulladékgazdálkodás tervezése. Talaj-, talajvíz-, talajgázmintavétel. [Siófok]

Nemzetközi nonprofit természet- és környezetvédelmi szervezet magyar tagja. [Budapest]

Gázelemzőműszer-szerviz, akkreditált kalibráló laboratórium. Emissziós és immissziós mérések, munkahelyi légtérvizsgálat. Műszerkölcsönzés. [Budapest]

Környezet- és természetvédelmi portál.

Ivóvízkezelés és technológiai vízkezelés, ipari szennyvíztisztítás. Fordított ozmózisos szűrőberendezések, ioncserélők, ipari töltetes szűrők, vízlágyitók, betétes szűrők, műanyagtartályok, vegyszerek, háztartási berendezések forgalmazása. Nanoszűrés, ultraszűrés, elektrodeionizáció. [Nagykanizsa]

Levegőtisztaság-védelmi mérések; munkaegészségügyi, talajvíz, szennyvíz vizsgálatok. Szakértés, hatósági bevallások elkészítése. [Budapest]

Légszennyezésvizsgálat, környezetvédelmi vizsgálatok, illetve légszennyező pontforrások üzemeltetői részére levegőtisztaságvédelmi adatszolgáltatás elkészítése. [Monor]

Környezetvédelmi átvilágítás; jogszabályi megfelelés biztosítása; engedélyeztetés; környezetközpontú irányítási rendszerek; levegőtisztaság-védelem; hulladékgazdálkodás; vízminőség- és talajvédelem; zaj és rezgésártalmak elleni védelem; kémiai biztonság. [Budapest]

Mérnöki tervezés a vízgazdálkodás területén. Előzetes és részletes környezeti hatástanulmány, vízminőségi kárelhárítási terv, környezetvédelmi és munkabiztonsági szabályzat készítése. Munkabalesetek kivizsgálása. Tanácsadás és szakértés. Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása. [Miskolc]

Aktív zajvédelem (vonalas létesítmények melletti zajárnyékoló falak, zajvédelmi töltések), ipari és passzív zajárnyékolás; föld megtámasztására, térelválasztásra vagy zajárnyékolásra alkalmazható támfalrendszer. [Budapest]

Iszap- és olajleválasztók, esővíz-szikkasztók, résfolyókák, közműépítési anyagok, ipari szennyvíztisztításhoz kapcsolódó termékek forgalmazása. [Budapest]

Ipari és kommunális víztisztító rendszerek, szennyvíztisztítók tervezése és kivitelezése. Komplex üzemeltetetési szolgáltatások. Környezeti kármentesítés. [Budapest]

A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ magyar szervezeti egysége. [Szentendre]

Víz- és szennyvízkezelési technológiai feladatok megoldására szakosodott cég. [Budapest]

Környezetvédelmi szolgáltatások ipari és mezőgazdasági termelő, szolgáltató, ingatlanfejlesztő, beruházó és nagykereskedelmi cégeknek. [Budapest]

A földtani ismeretek terjesztése; a Bakony-hegység természeti és néprajzi értékeinek kutatása, feltárása és megőrzése. Természettudományos ismeretterjesztés (tanösvények, kiállítások, táborok, terepgyakorlatok); természetismereti-természetvédelmi oktatóközpont működtetése. [Pénzesgyőr]

Felszín alatti olajtároló tartályok megszüntetése; környezeti károk felmérése, felderítő és részletes tényfeltárása; beavatkozási terv készítése; komplex szennyezettség-felszámolás. Kármentesítés szorbens anyagokkal. Környezetvédelmi szakértés, tervezés, kivitelezés, megbízotti feladatok ellátása. Akkreditált mintavétel; emissziómérés, zajmérés. [Pécs]

Környezetvédelmi műszaki szakértői tevékenységek; zöldfelület-gazdálkodási szakértés; immisszió- és emissziómérés, munkahelyi levegőszennyezettség-mérés. [Budapest]

Ipari szennyvízkezelés, víztisztítás; levegőtisztaság-védelem. Környezetvédelmi szolgáltatások; környezeti kármentesítés (talajvíztisztítás, talajcsere). [Bajna]

Környezetföldtani vizsgálatok, tényfeltárási dokumentumentációk készítése; környezeti kármentesítési munkálatok végzése. Hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi és építőipari projektekben való részvétel. [Budapest, Pétfürdő]

SBR-rendszerű szennyvíztisztítók, valamint csapadékvízhasznosítók és csapadékvíz-szikkasztó rendszerek forgalmazása. [Szolnok]

Vízszolgáltatási és szennyvízelvezetési, -tisztítási feladatok ellátása. [Komárom]

Természettel együttműködő, a benne gazdálkodók önellátását biztosító mintagazdaság kiépítése és fejlesztése. Fenntartható falu program fejlesztése és kiterjesztése. [Mikóháza]

Környezetvédelmi bejelentések, szakértői munkák. Biztonsági adatlapok készítése és fordítása. Vízvizsgálat és olajvizsgálat akkreditált laboratóriumban. [Komárom]

Hidrogeológiai tervezés és szakértés; a vízellátás teljes vertikumának tervezési és kivitelezési munkái (ivóvízkutatás, kútépítés, ásvány- és termálvízkutatás), kapcsolódó környezetvédelmi feladatok megoldása (toxikus anyagok, klórozott benzolszármazékok által szennyezett talaj, talajvíz lokalizációja és tisztítása). [Pécs]

Általános és specifikus környezetvédelmi és földtani tanácsadás, tervezés és kivitelezés. [Miskolc]

Kommunikációs kampány a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó egyéni felelősség felismertetése érdekében. [Tárnok, Törökbálint]

Szivárgáshidraulikai és szennyeződésterjedés modellezés. Környezeti állapotfelmérés és kármentesítés, kockázatelemzés, környezetihatás-vizsgálat. Környezetvédelmi tárgyú szoftverek forgalmazása és műszaki támogatása. [Gödöllő]

A nukleáris biztonság (atomerőmű biztonságos üzemvitele, radioaktív hulladékok biztonságos és végleges elhelyezése) és a nukleáris környezetvédelem érdekeit szolgáló alkalmazott kutatási-fejlesztési feladatok. [Budapest]

Vízkezelő és szennyvízkezelő berendezések gyártása, beüzemelése, szervizelése. Műanyag tárolótartályok tervezése és legyártása, szivárgásvizsgálata, időszakos vizsgálata. Gáztisztító technológia kidolgozása, berendezésgyártás. Műanyag technológiai csőrendszer-szerelés. PP, PE, PVC, PVDF légtechnikai vezetékelemek, valamint uszodák, polipropilén medencék gyártása. Lakossági vízkezelés, szűrés, lágyítás, vastalanítás. [Nagykanizsa]

Szennyvíztisztítási projektek előkészítése, megvalósítása és utógondozása. [Budapest]

Kommunális és ipari szennyvíztisztító-telepek, gyökérzónás szennyvíztisztítók, stabilizációs tavak, oldómedencék optimalizálása. Állóvizek, szénhidrogénnel szennyezett talaj és víz bioremediációja. Szageltávolítás. [Budapest]

Azbeszttartalmú anyagokkal kapcsolatos vizsgálatok, mérések, felmérések; azbesztmentesítés elvégzése. Helyhez kötött légszennyező pontforrások és munkahelyi légszennyezőanyagok vizsgálata. [Nyergesújfalu]

Légszennyező pontforrások mérése (emissziómérés); környezeti levegőminőség (immisszió) vizsgálata; környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása. Levegőtisztaságvédelmi alapbejelentés (LAL), légszennyezés mértéke (LM) bevallások elkészítése; pontforrás engedélykérelem készítése. [Nyíregyháza]

Környezetvédelmi megbízotti és ehhez tartozó engedélyeztetési feladatok ellátása a közműves vízellátási, szennyvízelvezetési és tisztítási, hulladékgazdálkodási, könnyűipari, élelmiszeripari, kereskedelmi szektorokban. [Mohács, Budapest]

Vízellátó létesítmények és rendszerek tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése. Talajmechanikai, földtani bányászati kutatás. Környezetvédelmi tanulmánykészítés, állapotfelmérés, hatásvizsgálatkészítés, monitoringrendszerek működtetése. Mélyépítési szigetelési feladatok, kőzetmegerősítési munkálatok injektálással. Hidrogeológiai tanulmányok, vízvédelmi tervek készítése. Veszélyeshulladék-szállítás. [Miskolc]

Környezetvédelmi termékdíj szolgáltatások. [Budapest]

Természeti értékek felmérése, kutatása; a természetes életközösségek segítése, élőhelyrekonstrukció. Nyilvános előadások, időszakos rendezvények szervezése; rendszeres családi gyalog- és biciklitúrák vezetése. [Sopron]

Környezetvédelmi ügyintézés, tanácsadás; eszközök és berendezések forgalmazása; szorbens termékek környezeti károk elkerüléséhez, megelőzéséhez; hulladékgyűjtő edények, vészhelyzeti készletek, bioenzim készítmények.

Környezeti károk felszámolása; azbesztmentesítés; vízkezelés, ipari és kommunális szennyvíztisztítási technológiák tervezése és kivitelezése; környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértés és tervezés. Rekultiváció, víztelenítés, tározók, tavak, medencék kialakítása és szigetelése. Monitoring; akkreditált mintavétel. [Győr]

Légkör szennyezettségének mérése és monitorozása mobil-laboratóriummal, lézeralkalmazások és optikai méréstechnikai alkalmazások fejlesztése, szakértői-tanácsadói tevékenység. [Budapest]

Ipari és lakossági szennyvíztisztító telepek, csapadékvízelvezető és -tisztító rendszerek tervezése, kulcsrakész kivitelezése, felülvizsgálata, optimalizálása. Vízjogi elvi, létesítési, üzemelési, fennmaradási engedélyezési dokumentációk elkészítése, engedélyeztetés. Környezetvédelmi szaktanácsadás, szakértés, adatszolgáltatás készítése. [Veszprém]

Termelő és szolgáltató cégekre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos szolgáltatások, tanácsadás. [Pécs]

Ipari vizek olajmentesítése. Felitatóanyag, mentesítő eszközök értékesítése környezeti kárelhárítás céljára. [Budapest]

Hulladékgazdálkodási, levegőtisztaságvédelmi, vízminőségvédelmi, talaj és felszín alatti vízvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi szolgáltatások magánszemélyek, egyéni vállalkozások, cégek, önkormányzatok részére. [Budapest]

Légszennyező pontforrások emissziómérése akkreditált minőségügyi rendszerben; ipari bűzkibocsátás csökkentése cold plazma eljárással; környezetvédelmi mérnöki tanácsadás. [Pécs]

Karbonlábnyom-számítás, önkéntes számítás ellenőrzése, tanúsítás. Javaslat semlegesítésre, kibocsátáscsökkentő program kidolgozása.

Környezetvédelmi szaktanácsadás és szakértés; kárelhárítás; beruházáselőkészítés. Környezeti hatástanulmánykészítés. Önkormányzati környezetvédelmi programok és hulladékgazdálkodási tervek készítése. Kommunális szilárd- és folyékonyhulladék-lerakók felülvizsgálata. Monitoringrendszerek telepítése. Üzemanyagtartályok tisztítása és bontása. [Kiskunhalas]

Környezetvédelmi mérnöki iroda. Ipari és kommunális szennyvizek kezelése, ártalmatlanítása; eutrofizálódást fékező módszerek; levegőtisztaságvédelem; hulladékok káros hatása elleni védelem; rezgés- és zajvédelem; beruházáselőkészítés és -lebonyolítás, működő üzemek felülvizsgálata. [Budapest]

Földtani, hidrogeológiai, mérnökgeológiai és környezetvédelmi feladatok. Vízjogi, bányászati engedélyezési tervek; környezeti hatástanulmányok és megvalósíthatósági tanulmányok; talajmechanikai fúrás, vizsgálat és szakvélemény. Felszínalatti vízmintavétel, talajmintavétel. Kutató magfúrás 500 méterig; figyelőkút és termelőkút építése 300 méterig. Vízbázisvédelmi kutatások; geotermikus szondafúrás. Hidrodinamikai és transzport modellezés. Víziközműtervezés. [Miskolc]

Teljeskörű segítség a környezetvédelmi engedélyezetés előkészítése, az engedélyeztetési dokumentációk elkészítése és az engedélyeztetés folyamata során. [Budapest]

Szennyvíztisztító berendezések forgalmazása. Kis és nagy szennyvíztisztítótelepek és odavezető csatornahálózat építése; meglévő szennyvíz- és csatornahálózat felújítása. [Budapest]

Környezetvédelmi szabályzat elkészítése, tervek környezetvédelmi fejezeteinek összeállítása, jogi tanácsadás, oktatások szervezése és megtartása. Hulladékgazdálkodási szolgáltatások. [Gyömrő]

Légszennyezettségi adatok, szmogtérkép; e-mailes szmogriasztás; információk a légszennyező anyagokról.

Környezettechnológia Kft.

kotech.hu

Hologén Kft.

hologen.hu

Enviro-Master Bt.

enviro-master.hu

Öko-Top Kft.

oko-top.hu

Tudatos mindennapok

tudatosmindennapok.hu

Senex Környezetgazdálkodási Kft.

senex.hu

Ökográf Bt.

okograf.hu

KG-Filter Kft.

kg-filter.hu

Envihorizont Kft.

envihorizont.hu

BDL Kft.

bdl.hu

Envex Kft.

envex.hu

Green-Con Kft.

greencon.hu

Sövit Környezetvédelmi Kft.

kornyved.hu

Novák és Társai Bt.

enzimmix.hu

W+T Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

luft.hu

Plánum 97 Kft.

planum97.hu

Kunhalmok

kunhalmok.hu

Terszol Zrt.

terszol.hu

Ökotech Home Kft.

okotechhome.hu

Eco-Green Kft.

ecogreen.hu

EMAS

emas.hu

Bio-Genezis Kft.

bio-genezis.hu

Dandelion Kft.

dandelionkft.hu

Magyar Ipari Ökológiai Társaság

ipariokologia.hu

Denkstatt Hungary Kft.

denkstatt.hu

Itenviro Kft.

itenviro.hu

Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés

iksznet.hu

Arper Mérnöki Tanácsadó Kft.

arper.hu

Dunatáj Természet- és Környezetvédelmi Közalapítvány

dunataj.org

Sant Környezetvédelmi Egyesület

sant.hu

Zábrák Kft.

zabrak.hu

Magyarországi Föld Egyesület

foldegyesulet.hu

Stieber Környezetvédelmi Kft.

stieber.hu

Greenfo

greenfo.hu

Hidrofilt Kft.

hidrofilt.hu

Eco Defend Kft.

ecodefend.hu

Goldair Kft.

goldair.hu

NECS Környezetvédelmi Tanácsadó Kft.

necs.hu

Varga és Varga Kft.

vargaesvarga.com

Planorg 95 Kft.

planorg.hu

Pureco Kft.

pureco.hu

Veolia Water Solutions and Technologies Magyarország Zrt.

veoliaviz.hu

REC Magyar Iroda

rec.hu

Hydrochem Kft.

hydrochem.hu

Naturaqua Kft.

naturaqua.hu

Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

pangea.hu

Öko-Trade Kft.

okotrade.hu

FLA Kft.

fla.hu

Espa Kft.

espakft.hu

Repét Kft.

repet.hu

EcoSpringAqua Kft.

esakft.hu

Vizák Kft.

vizak.hu

Polyán Egyesület

polyan.hu

Metric Kft.

metric.hu

Waterplan Kft.

waterplan.hu

Envira 96 Kft.

envira.hu

Benta-völgy Fenntartható Fejlődés Projekt

tarnoktorokbalint.hu

Jakab és Társai Kft.

jaketa.hu

Somos Környezetvédelmi Kft.

somos.hu

Montázs 4 Kft.

montazs4.hu

Inwatech Kft.

inwatech.com

Malatech Water Kft.

malatechwater.com

Kör-Ker Kft.

kor-ker.hu

Fetilev Kft.

fetilev.hu

Envib Bt.

envib.hu

Mendikás Kft.

mendikas.hu

Viveo Kft.

viveo.hu

Castanea Környezetvédelmi Egyesület

castanea.hu

KEB Bt.

kebtechnika.hu

Vidra Környezetgazdálkodási Kft.

vidra.hu

Envi-Tech Kft.

envi-tech.hu

PureAqua Kft.

pureaqua.hu

FarJan Környezetvédelmi Kft.

farjan-kornyezetvedelem.eu

Bárczy Környezetvédelmi Kft.

barczy.hu

Véd-Terv Bt.

vedterv.hu

Pamet Mérnökiroda Kft.

pamet.hu

Simon András

karbonbajnok.hu

RexTerra Kft.

rexterra.hu

Enviroinvest Kft.

enviroinvest.hu

Geokomplex Kft.

geokomplex.hu

Bukta Attila környezetmérnök

kornyezeti-hatasvizsgalat.hu

Green-Sieve Kft.

greensieve.hu

Kapás és Kapás Kft.

kapaskft.hu

Légszennyezés.hu - Válaszúton Alapítvány

legszennyezes.hu

Témakörök

További témakörök e témán (Környezetvédelem) belül Hulladékkezelés
 
E témához (Környezetvédelem) kapcsolódó egyéb tevékenységek, szolgáltatások, termékek, iparágak Mérnökiroda
Pályázatkészítés
Zöldtető
ABC-sorrend
Honlapajánlás
Kapcsolat
Adatvédelem
Honlaptérkép