Hulladékkezelés, hulladékszállítás

Helyretesz > Ipar > Környezetvédelem > Hulladékkezelés

Szelektív hulladékgyűjtők a budai Vár alatt, a Krisztina körúton

Rotációs műanyagöntő gyártó. Műanyagtermékek közműhálózatokhoz; egyedi szennyvíztisztító termékcsalád; zsírfogók és olajleválasztók; szelektív hulladékgyűjtő konténerek, házi komposztálók, veszélyes és kommunális hulladékok gyűjtésére szolgáló edények; valamint játszótéri berendezések, közterületi bútorok és forgalomterelő eszközök gyártása. [Nádudvar]

Hulladékgazdálkodási vállalat - lakossági és közületi szemétszállítás; konténeres hulladékszállítás; szelektív hulladék gyűjtése, válogatása, bálázása; szennyvíziszap hulladék komposztálása; veszélyeshulladék-ártalmatlanítás. Elektronikai hulladékok begyűjtése és bontása; mobil iratmegsemmisítés; konyhai ételhulladékgyűjtés. [Debrecen]

Vas- és színesfémfeldolgozás, -forgalmazás. Papírhulladék feldolgozása. Akkumulátorok, veszélyes hulladékok átvétele; roncsautók forgalomból történő kivonása. Komplex szelektív hulladékgyűjtő rendszerek kiépítése. Ipari létesítmény, technológia bontása. Szelektálás, osztályozás, bálázás, préselés. [Nagykanizsa]

Olajjal szennyezett vizek, emulziók, iszapok, szénhidrogénnel szennyezett talajok kezelése. Kommunális szennyvíz, veszélyes hulladékok szállítása. Környezetvédelmi kármentesítés. Akkreditált mintavételezés lebonyolítása. Hulladékbevallások készítése. Olajfogó, iszapfogó, homokfogó berendezések, ssírleválasztó műtárgyak tisztítása. [Budapest, Székesfehérvár]

Hulladékok begyűjtése és szállítása; veszélyeshulladék-előkezelés és -ártalmatlanítás. [Budapest]

Állati eredetű, biológailag bomló konyhai és étkezési hulladékok (élelmiszerhulladék, használt étolaj és zsiradék) kezelése, újrahasznosíttatása. [Hajdúsámson]

Radioaktív hulladékok elhelyezése és kezelése. [Budaörs]

Települési szilárdhulladék-szállítás. Hulladékok begyűjtése önkormányzati területen, logisztikai és ipari központokban, telephelyen, köztereken; elszállítás és szükség szerinti előkezelés. [Budapest]

Biológiailag bomló konyhai-étkezdei hulladékok begyűjtése és ártalmatlanítóhelyre történő elszállítása. [Pécs]

Szennyvízkezelő berendezések, leválasztók forgalmazása. [Budapest]

Veszélyeshulladék-begyűjtés és -szállítás. Nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodás; feldolgozás és újrahasznosítás. [Cegléd]

Települési, intézményi és irodai szelektív hulladékgyűjtés; lakossági e-hulladék gyűjtése. Akkumulátor, műanyaghulladék, elektronikai és papírhulladék, fém italosdobozok kezelése. [Budapest]

Konténeres hulladékszállítás, csatornatisztítás és szennyvízszippantás, olajfogó és iszapfogó műtárgyak karbantartása, zsírfogótisztítás. [Kakucs]

Használt sütőolaj és sütőzsiradék begyűjtése, elszállítássa és újrahasznosítása ipari és takarmányozási termékekké. [Törökbálint]

Ipari és kommunális szennyvíztisztító és biogáz telepek teljes körű technológiai, gépészeti, villamos és irányítástechnikai tervezése, kulcsrakész kivitelezése, üzemeltetése. [Budapest]

Települési és ipari eredetű szilárd nem-veszélyes hulladékok szállítása; begyűjtés és kezelés. Környezetvédelmi engedélyeztetés és projektszervezés. [Budapest]

Hulladékkezelés és -hasznosítás, hulladékudvarok üzemeltetése. [Sárvár, Zalaegerszeg, Celldömölk, Nyíregyháza]

Veszélyes hulladékok komplex ártalmatlanítása; termékek és vámáruk biztonsági megsemmisítése. Hulladékszállítás szervezése, gyűjtőedényzetek biztosítása; hulladékelőkezelés és -hasznosítás. [Dorog]

Hulladéknagykereskedelem (vas és egyéb fémhulladék, műanyag, papír-, fa- és üveghulladék); veszélyes hulladékok szállítása, begyűjtése és ártalmatlanítása. Kábelhulladékok és roncsautók feldolgozása. [Oroszlány]

Elektronikai, veszélyes és kommunális hulladékok gyűjtőedényeinek, tároló- és szállítóedényzeteinek importja, gyártása és belföldi forgalmazása. [Győr]

Színesfém-hulladékok kereskedelme; átvétel, válogatás, kezelés, hasznosítás. [Szigetszentmiklós-Lakihegy]

Veszélyes hulladékok, folyékony, állati eredetű és élelmiszerhulladékok gyűjtése, szállítása, kezelése. Olajfogók, zsírleválasztók ürítése, tisztítása, valamint berendezések értékesítése. Szennyvízátemelők, -szivattyúk karbantartása. [Százhalombatta, Miskolc]

Korszerű, komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása és szolgáltatása. [Budapest]

Hordós, konténeres és tartályautós veszélyeshulladék-szállítás. Olajos víz- és emulzióhulladékok besűrítése. [Szeged]

Veszélyes hulladék szállítása, szennyvízszippantás, csatornatisztítás, duguláselhárítás. [Zalaegerszeg]

Települési szilárdhulladék-összegyűjtés, elszállítás és ártalommentes elhelyezés; szennyvízszippantás, hulladéklerakó üzemeltetés; másodnyersanyagok gyűjtése és értékesítése. [Karcag]

Hasznosítható hulladékok (papír-, műanyag- és fémhulladék) begyűjtése, szállítása, feldolgozása, újrahasznosításra való előkezelése, másodnyersanyaggá alakítása a feldolgozóipar számára. Nyomdai és egyéb haszonpapírok előállítása és kereskedelme. Titkos és bizalmas íratok megsemmisítése. [Debrecen]

Hulladékgazdálkodási szolgáltatások; szelektív és kommunális hulladékok gyűjtése, válogatása, ártalmatlanítása. Zöldhulladék-gyűjtés és komposztálás. Környezetvédelmi szaktanácsadás és környezeti kárelhárítás. [Gyál]

Hulladékgazdálkodásban érdekelt vállalatok zöld energiával kapcsolatos szervezete. [Szeged]

Kommunális, veszélyes, elektronikai és zöldhulladék gyűjtése. Lakossági lomtalanítás. Építési és bontási hulladékok kezelése. Hulladékudvar üzemeltetése. Hóeltakarítás, téli síkosságmentesítés. [Zalaegerszeg, Vasvár, Körmend, Letenye]

Hulladékok begyűjtése, szállítása, szennyvízszippantás és szennyvízszállítás, csatornamosás, valamint csatornakamerázás, füstöléses szennyvízcsatorna-hálózatvizsgálat elsősorban gazdálkodó intézmények számára. Mobilwc-bérbeadás. [Debrecen]

Olajos szennyvizek, emulziók, mosólúgok kezelése. Ipari és termelési hulladékok szállítása, válogatása, előkészítése, értékesítése. Darálás, brikettálás, iratmegsemmisítés. [Győr]

Biológiailag bontható szerves hulladékok komposztálással történő újrahasznosítása, valamint a komposztáláshoz szükséges gépek és berendezések fejlesztése, forgalmazása; komposztálótelepek tervezése. [Tárnok]

Kommunális szolgáltatások (csatornatisztítás, hulladéklerakó-üzemeltetés, lomtalanítás, szelektív és zöldhulladékgyűjtés); irodai, konyhai, termelési hulladékok, építési törmelék gyűjtése és szállítása; veszélyeshulladék-kezelés. [Budapest]

Intézményi szelektív hulladékgyűjtési program. Rendezvények, fesztiválok környezetterhelésének csökkentése. [Budapest]

Veszélyes áruk szállítása, illetve veszélyeshulladék-begyűjtés. [Székesfehérvár]

Veszélyeshulladék-elszállítás, ezen belül elsősorban fáradtolaj-begyűjtés. [Kecskemét]

Csomagolási hulladékok hasznosításának szervezése, finanszírozása. [Budapest]

Kommunális szilárdhulladék, lakossági és közületi folyékonyhulladék, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, elhelyezése. Szelektív hulladékgyűjtés; csatornahálózatok tisztítása. [Szeged]

Szelektíven nem gyűjthető, de elkülönítetten gyűjtendő elektromos és elektronikai hulladékok visszagyűjtése hulladékbegyűjtési akciók keretében. [Budapest]

Hulladékfelvásárlás és -kereskedelem (vas, lemez, színesfém, papírhulladék, fóliahulladék); lemezbálázás és ollózás. Hadászati eszközök bontása. Belföldi és nemzetközi áruszállítás. [Kalocsa, Kecskemét]

A lakosságnál, vállalkozásoknál és közületi megrendelőknél keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele, szállítása, előkezelése. [Budapest]

Lakossági, ipari és kereskedelmi szelektív hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás koordinálása országos szinten. [Budapest]

Ipari, mezőgazdasági és egészségügyi hulladékok ártalmatlanítása. Környezetvédelmi ügyintézés és mérések, környezeti kárelhárítás. [Szombathely]

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele, begyűjtése és szállítása. Göngyöleg biztosítása. Környezetvédelmi és biztonságtechnikai szaktanácsadás. Hulladékgazdálkodási terv, hulladékbevallások, nyilvántartások elkészítése; anyagmérlegkészítés. Engedélyeztetési eljárás lebonyolítása. [Hajdúböszörmény]

Színesfém, alumínium, saválló, vas hulladékok felvásárlása, kezelése és előkészítése. Kiselejtezett elektronikai berendezések hasznosítása, gépjárműkatalizátorok begyűjtése. [Orosháza]

A dél-dunántúli régió hulladékkezelési közszolgáltatója. Lakossági, ipari és közületi hulladékszállítás; szelektív hulladékgyűjtés; másodnyersanyag-kereskedelem. [Pécs]

Csatornatisztítás, folyékony anyagok szippantása, szállítása, duguláselhárítás, speciális csővezeték- és felülettisztítás, szennyvízátemelők és medencék tisztítása. [Budapest]

Hulladékbegyűjtés, szállítás, előkezelés és tárolás; hulladékégetés, égetési maradékanyag lerakás. Szennyvíztisztítás; iszaplerakó működtetése. [Sajóbábony]

Hajdú-Bihar megye északi részén tevékenykedő hulladékgyűjtő és hasznosító vállalat. Lakossági hulladékok feldolgozása; cégek, intézmények, ipari létesítmények hulladékgazdálkodási és hulladékkezelési feladatainak ellátása. [Hajdúböszörmény]

Állati hulladékok, melléktermékek összegyűjtése és ártalmatlanítása. Csont-húsliszt, vérliszt, valamint állatzsír előállítása. [Budapest]

Fotokémiai hulladékanyagok kezelése és újrahasznosítása. Irodai és intézményi, nyomdaipari veszélyes és nem veszélyes hulladékok (festékmaradvány, toner, műanyag-, fém-, vegyes csomagolási hulladék, oldószer) átvétele, gyűjtése, átmeneti tárolása. [Budapest]

Zöldhulladék, biológiai úton lebomló kerti hulladék rakodása és elszállítása, komposztüzemben lerakása Budapesten és környékén. [Budapest]

A szelektív hulladékgyűjtéssel, szelektíven gyűjthető hulladékokkal foglalkozó portál.

Teljeskörű hulladékszállítás Debrecenben és vonzáskörzetében. Nem veszélyes hulladékok (kőtörmelék és hulladékkavics, homok, konyhai hulladék, műanyaghulladék) szállítása és begyűjtése.

Színesfém- és vashulladék, rézhulladék, alumíniumhulladék, egyéb fémhulladék, forgalomból kivont gépjármű, karosszéria, réz és alumínium kábelhulladék, lemezek átvétele. [Nagykanizsa]

Polyduct Zrt.

polyduct.hu

A.K.S.D. Kft.

aksd.hu

Murafém Kft.

murafem.hu

Ózon Kft.

ozonkft.com

Trans-Global Kft.

trans-global.hu

Hajdú-Komposzt Bt.

hajdukomposzt.hu

RHK Kht.

rhk.hu

Merkon Kft.

hulladekszallitas.hu

Szavidő Kft.

moslek.hu

Primmo KS Kft.

primmo-ks-kft.hu

Cansar Kft.

cansarkft.hu

Fe-Group Zrt.

fegroup.hu

Faragó és Fia Kft.

faragoesfia.hu

Biofilter Környezetvédelmi Zrt.

biofilter.hu

UTB Envirotec Kft.

utb.hu

Pannónia-Z Kft.

pannonia-z.eu

Huke Kft.

huke.hu

SARPI Dorog Kft.

sarpi.hu

Vértes-Metál Kft.

vertesmetal.hu

Pryma Oil Kft.

prymaoil.com

Greenmetal Kft.

metalrec.com

LTV Trans Zrt.

ltvtrans.hu

Avermann Kft.

avermann.hu

Envikon 97 Kft.

envikon.hu

Kaszás Kft.

kaszaskft.hu

Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

nkkft.hu

PMR Kft.

pmrkft.hu

A.S.A. Magyarország Kft.

asa-hu.hu

Dél-Alföldi Fenntartható Fejlődés Szolgáltató Klaszter

dafeszk.hu

Zala-Depo Kft.

zaladepo.hu

Tranzit-1 Kft.

tranzit-1kft.hu

Büchl Hungária Kft.

buechl.hu

Compostal Biohulladékhasznosító Kft.

compostal.hu

Saubermacher-Magyarország Kft.

saubermacher.hu

HuMuSz-Recycling

humusz-recycling.hu

Zöld Speed Kft.

zoldspeed.hu

Baracsi Kft.

baracsikft.hu

Öko-Pack Nonprofit Kft.

okopack.hu

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

telepulestisztasag.hu

Ökomat Közhasznú Nonprofit Kft.

nedobdel.hu

Kalo-Méh Trans Kft.

kalo-meh.hu

Terra-V Kft.

terra-v.hu

Öko-Pannon Nonprofit Kft.

okopannon.hu

Megoldás Kft.

megoldaskft.hu

Zöldrügy Kft.

zoldrugy.hu

Orosháza-Metal Kft.

oroshazametal.hu

Biokom Kft.

biokom.hu

Városkút Kft.

varoskut.hu

ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft.

emkkft.hu

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.

hhgkft.hu

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.

atev.hu

Eco-Real Bt.

ecoreal.hu

Nonn György Fuvarozó Kft.

zoldfuv.hu

Szelektív.hu

szelektiv.hu

Debreceni Hulladékgyűjtő Kft.

debrecenihulladekgyujto.hu

Horváth MÉH Kft.

horvathmeh.hu

Témakörök

 
E témához (Hulladékkezelés, hulladékszállítás) kapcsolódó egyéb tevékenységek, szolgáltatások, termékek, iparágak Duguláselhárítás
Konténer
Mobil WC kölcsönzés
Takarítás
ABC-sorrend
Honlapajánlás
Kapcsolat
Adatvédelem
Honlaptérkép