Hulladékkezelés, hulladékszállítás

Helyretesz > Ipar > Környezetvédelem > Hulladékkezelés

Szelektív hulladékgyűjtők a budai Vár alatt, a Krisztina körúton

Hulladékgazdálkodásban érdekelt vállalatok zöld energiával kapcsolatos szervezete. [Szeged]

Kommunális, veszélyes, elektronikai és zöldhulladék gyűjtése. Lakossági lomtalanítás. Építési és bontási hulladékok kezelése. Hulladékudvar üzemeltetése. Hóeltakarítás, téli síkosságmentesítés. [Zalaegerszeg, Vasvár, Körmend, Letenye]

Vas- és színesfémfeldolgozás, -forgalmazás. Papírhulladék feldolgozása. Akkumulátorok, veszélyes hulladékok átvétele; roncsautók forgalomból történő kivonása. Komplex szelektív hulladékgyűjtő rendszerek kiépítése. Ipari létesítmény, technológia bontása. Szelektálás, osztályozás, bálázás, préselés. [Nagykanizsa]

Elektronikai, veszélyes és kommunális hulladékok gyűjtőedényeinek, tároló- és szállítóedényzeteinek importja, gyártása és belföldi forgalmazása. [Győr]

Színesfém, alumínium, saválló, vas hulladékok felvásárlása, kezelése és előkészítése. Kiselejtezett elektronikai berendezések hasznosítása, gépjárműkatalizátorok begyűjtése. [Orosháza]

Települési, intézményi és irodai szelektív hulladékgyűjtés; lakossági e-hulladék gyűjtése. Akkumulátor, műanyaghulladék, elektronikai és papírhulladék, fém italosdobozok kezelése. [Budapest]

Teljeskörű hulladékszállítás Debrecenben és vonzáskörzetében. Nem veszélyes hulladékok (kőtörmelék és hulladékkavics, homok, konyhai hulladék, műanyaghulladék) szállítása és begyűjtése.

Veszélyeshulladék-elszállítás, ezen belül elsősorban fáradtolaj-begyűjtés. [Kecskemét]

Korszerű, komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása és szolgáltatása. [Budapest]

Veszélyes hulladék szállítása, szennyvízszippantás, csatornatisztítás, duguláselhárítás. [Zalaegerszeg]

Biológiailag bomló konyhai-étkezdei hulladékok begyűjtése és ártalmatlanítóhelyre történő elszállítása. [Pécs]

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele, begyűjtése és szállítása. Göngyöleg biztosítása. Környezetvédelmi és biztonságtechnikai szaktanácsadás. Hulladékgazdálkodási terv, hulladékbevallások, nyilvántartások elkészítése; anyagmérlegkészítés. Engedélyeztetési eljárás lebonyolítása. [Hajdúböszörmény]

Hulladéknagykereskedelem (vas és egyéb fémhulladék, műanyag, papír-, fa- és üveghulladék); veszélyes hulladékok szállítása, begyűjtése és ártalmatlanítása. Kábelhulladékok és roncsautók feldolgozása. [Oroszlány]

Használt sütőolaj és sütőzsiradék begyűjtése, elszállítássa és újrahasznosítása ipari és takarmányozási termékekké. [Törökbálint]

A dél-dunántúli régió hulladékkezelési közszolgáltatója. Lakossági, ipari és közületi hulladékszállítás; szelektív hulladékgyűjtés; másodnyersanyag-kereskedelem. [Pécs]

Radioaktív hulladékok elhelyezése és kezelése. [Budaörs]

Ipari, mezőgazdasági és egészségügyi hulladékok ártalmatlanítása. Környezetvédelmi ügyintézés és mérések, környezeti kárelhárítás. [Szombathely]

Biológiailag bontható szerves hulladékok komposztálással történő újrahasznosítása, valamint a komposztáláshoz szükséges gépek és berendezések fejlesztése, forgalmazása; komposztálótelepek tervezése. [Tárnok]

Hulladékgazdálkodási szolgáltatások; szelektív és kommunális hulladékok gyűjtése, válogatása, ártalmatlanítása. Zöldhulladék-gyűjtés és komposztálás. Környezetvédelmi szaktanácsadás és környezeti kárelhárítás. [Gyál]

Hulladékfelvásárlás és -kereskedelem (vas, lemez, színesfém, papírhulladék, fóliahulladék); lemezbálázás és ollózás. Hadászati eszközök bontása. Belföldi és nemzetközi áruszállítás. [Kalocsa, Kecskemét]

Szelektíven nem gyűjthető, de elkülönítetten gyűjtendő elektromos és elektronikai hulladékok visszagyűjtése hulladékbegyűjtési akciók keretében. [Budapest]

Csatornatisztítás, folyékony anyagok szippantása, szállítása, duguláselhárítás, speciális csővezeték- és felülettisztítás, szennyvízátemelők és medencék tisztítása. [Budapest]

Települési szilárdhulladék-összegyűjtés, elszállítás és ártalommentes elhelyezés; szennyvízszippantás, hulladéklerakó üzemeltetés; másodnyersanyagok gyűjtése és értékesítése. [Karcag]

Színesfém-hulladékok kereskedelme; átvétel, válogatás, kezelés, hasznosítás. [Szigetszentmiklós-Lakihegy]

Zöldhulladék, biológiai úton lebomló kerti hulladék rakodása és elszállítása, komposztüzemben lerakása Budapesten és környékén. [Budapest]

Kommunális szilárdhulladék, lakossági és közületi folyékonyhulladék, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, elhelyezése. Szelektív hulladékgyűjtés; csatornahálózatok tisztítása. [Szeged]

Konténeres hulladékszállítás, csatornatisztítás és szennyvízszippantás, olajfogó és iszapfogó műtárgyak karbantartása, zsírfogótisztítás. [Kakucs]

Veszélyes áruk szállítása, illetve veszélyeshulladék-begyűjtés. [Székesfehérvár]

Települési szilárdhulladék-szállítás. Hulladékok begyűjtése önkormányzati területen, logisztikai és ipari központokban, telephelyen, köztereken; elszállítás és szükség szerinti előkezelés. [Budapest]

Hordós, konténeres és tartályautós veszélyeshulladék-szállítás. Olajos víz- és emulzióhulladékok besűrítése. [Szeged]

Állati hulladékok, melléktermékek összegyűjtése és ártalmatlanítása. Csont-húsliszt, vérliszt, valamint állatzsír előállítása. [Budapest]

Színesfém- és vashulladék, rézhulladék, alumíniumhulladék, egyéb fémhulladék, forgalomból kivont gépjármű, karosszéria, réz és alumínium kábelhulladék, lemezek átvétele. [Nagykanizsa]

Hulladékok begyűjtése, szállítása, szennyvízszippantás és szennyvízszállítás, csatornamosás, valamint csatornakamerázás, füstöléses szennyvízcsatorna-hálózatvizsgálat elsősorban gazdálkodó intézmények számára. Mobilwc-bérbeadás. [Debrecen]

Hulladékok begyűjtése és szállítása; veszélyeshulladék-előkezelés és -ártalmatlanítás. [Budapest]

A lakosságnál, vállalkozásoknál és közületi megrendelőknél keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele, szállítása, előkezelése. [Budapest]

Települési és ipari eredetű szilárd nem-veszélyes hulladékok szállítása; begyűjtés és kezelés. Környezetvédelmi engedélyeztetés és projektszervezés. [Budapest]

Lakossági, ipari és kereskedelmi szelektív hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás koordinálása országos szinten. [Budapest]

Hulladékgazdálkodási vállalat - lakossági és közületi szemétszállítás; konténeres hulladékszállítás; szelektív hulladék gyűjtése, válogatása, bálázása; szennyvíziszap hulladék komposztálása; veszélyeshulladék-ártalmatlanítás. Elektronikai hulladékok begyűjtése és bontása; mobil iratmegsemmisítés; konyhai ételhulladékgyűjtés. [Debrecen]

Kommunális szolgáltatások (csatornatisztítás, hulladéklerakó-üzemeltetés, lomtalanítás, szelektív és zöldhulladékgyűjtés); irodai, konyhai, termelési hulladékok, építési törmelék gyűjtése és szállítása; veszélyeshulladék-kezelés. [Budapest]

Veszélyeshulladék-begyűjtés és -szállítás. Nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodás; feldolgozás és újrahasznosítás. [Cegléd]

Hulladékbegyűjtés, szállítás, előkezelés és tárolás; hulladékégetés, égetési maradékanyag lerakás. Szennyvíztisztítás; iszaplerakó működtetése. [Sajóbábony]

Veszélyes hulladékok komplex ártalmatlanítása; termékek és vámáruk biztonsági megsemmisítése. Hulladékszállítás szervezése, gyűjtőedényzetek biztosítása; hulladékelőkezelés és -hasznosítás. [Dorog]

Csomagolási hulladékok hasznosításának szervezése, finanszírozása. [Budapest]

Veszélyes hulladékok, folyékony, állati eredetű és élelmiszerhulladékok gyűjtése, szállítása, kezelése. Olajfogók, zsírleválasztók ürítése, tisztítása, valamint berendezések értékesítése. Szennyvízátemelők, -szivattyúk karbantartása. [Százhalombatta, Miskolc]

Hajdú-Bihar megye északi részén tevékenykedő hulladékgyűjtő és hasznosító vállalat. Lakossági hulladékok feldolgozása; cégek, intézmények, ipari létesítmények hulladékgazdálkodási és hulladékkezelési feladatainak ellátása. [Hajdúböszörmény]

Szennyvízkezelő berendezések, leválasztók forgalmazása. [Budapest]

A szelektív hulladékgyűjtéssel, szelektíven gyűjthető hulladékokkal foglalkozó portál.

Ipari és kommunális szennyvíztisztító és biogáz telepek teljes körű technológiai, gépészeti, villamos és irányítástechnikai tervezése, kulcsrakész kivitelezése, üzemeltetése. [Budapest]

Intézményi szelektív hulladékgyűjtési program. Rendezvények, fesztiválok környezetterhelésének csökkentése. [Budapest]

Hulladékkezelés és -hasznosítás, hulladékudvarok üzemeltetése. [Sárvár, Zalaegerszeg, Celldömölk, Nyíregyháza]

Állati eredetű, biológailag bomló konyhai és étkezési hulladékok (élelmiszerhulladék, használt étolaj és zsiradék) kezelése, újrahasznosíttatása. [Hajdúsámson]

Fotokémiai hulladékanyagok kezelése és újrahasznosítása. Irodai és intézményi, nyomdaipari veszélyes és nem veszélyes hulladékok (festékmaradvány, toner, műanyag-, fém-, vegyes csomagolási hulladék, oldószer) átvétele, gyűjtése, átmeneti tárolása. [Budapest]

Rotációs műanyagöntő gyártó. Műanyagtermékek közműhálózatokhoz; egyedi szennyvíztisztító termékcsalád; zsírfogók és olajleválasztók; szelektív hulladékgyűjtő konténerek, házi komposztálók, veszélyes és kommunális hulladékok gyűjtésére szolgáló edények; valamint játszótéri berendezések, közterületi bútorok és forgalomterelő eszközök gyártása. [Nádudvar]

Hasznosítható hulladékok (papír-, műanyag- és fémhulladék) begyűjtése, szállítása, feldolgozása, újrahasznosításra való előkezelése, másodnyersanyaggá alakítása a feldolgozóipar számára. Nyomdai és egyéb haszonpapírok előállítása és kereskedelme. Titkos és bizalmas íratok megsemmisítése. [Debrecen]

Olajos szennyvizek, emulziók, mosólúgok kezelése. Ipari és termelési hulladékok szállítása, válogatása, előkészítése, értékesítése. Darálás, brikettálás, iratmegsemmisítés. [Győr]

Olajjal szennyezett vizek, emulziók, iszapok, szénhidrogénnel szennyezett talajok kezelése. Kommunális szennyvíz, veszélyes hulladékok szállítása. Környezetvédelmi kármentesítés. Akkreditált mintavételezés lebonyolítása. Hulladékbevallások készítése. Olajfogó, iszapfogó, homokfogó berendezések, ssírleválasztó műtárgyak tisztítása. [Budapest, Székesfehérvár]

Dél-Alföldi Fenntartható Fejlődés Szolgáltató Klaszter

dafeszk.hu

Zala-Depo Kft.

zaladepo.hu

Murafém Kft.

murafem.hu

Pryma Oil Kft.

prymaoil.com

Orosháza-Metal Kft.

oroshazametal.hu

Fe-Group Zrt.

fegroup.hu

Debreceni Hulladékgyűjtő Kft.

debrecenihulladekgyujto.hu

Baracsi Kft.

baracsikft.hu

Avermann Kft.

avermann.hu

Kaszás Kft.

kaszaskft.hu

Szavidő Kft.

moslek.hu

Zöldrügy Kft.

zoldrugy.hu

Vértes-Metál Kft.

vertesmetal.hu

Biofilter Környezetvédelmi Zrt.

biofilter.hu

Biokom Kft.

biokom.hu

RHK Kht.

rhk.hu

Megoldás Kft.

megoldaskft.hu

Compostal Biohulladékhasznosító Kft.

compostal.hu

A.S.A. Magyarország Kft.

asa-hu.hu

Kalo-Méh Trans Kft.

kalo-meh.hu

Ökomat Közhasznú Nonprofit Kft.

nedobdel.hu

Városkút Kft.

varoskut.hu

Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

nkkft.hu

Greenmetal Kft.

metalrec.com

Nonn György Fuvarozó Kft.

zoldfuv.hu

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

telepulestisztasag.hu

Faragó és Fia Kft.

faragoesfia.hu

Zöld Speed Kft.

zoldspeed.hu

Merkon Kft.

hulladekszallitas.hu

Envikon 97 Kft.

envikon.hu

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.

atev.hu

Horváth MÉH Kft.

horvathmeh.hu

Tranzit-1 Kft.

tranzit-1kft.hu

Trans-Global Kft.

trans-global.hu

Terra-V Kft.

terra-v.hu

Pannónia-Z Kft.

pannonia-z.eu

Öko-Pannon Nonprofit Kft.

okopannon.hu

A.K.S.D. Kft.

aksd.hu

Saubermacher-Magyarország Kft.

saubermacher.hu

Cansar Kft.

cansarkft.hu

ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft.

emkkft.hu

SARPI Dorog Kft.

sarpi.hu

Öko-Pack Nonprofit Kft.

okopack.hu

LTV Trans Zrt.

ltvtrans.hu

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.

hhgkft.hu

Primmo KS Kft.

primmo-ks-kft.hu

Szelektív.hu

szelektiv.hu

UTB Envirotec Kft.

utb.hu

HuMuSz-Recycling

humusz-recycling.hu

Huke Kft.

huke.hu

Hajdú-Komposzt Bt.

hajdukomposzt.hu

Eco-Real Bt.

ecoreal.hu

Polyduct Zrt.

polyduct.hu

PMR Kft.

pmrkft.hu

Büchl Hungária Kft.

buechl.hu

Ózon Kft.

ozonkft.com

Témakörök

 
E témához (Hulladékkezelés, hulladékszállítás) kapcsolódó egyéb tevékenységek, szolgáltatások, termékek, iparágak Duguláselhárítás
Konténer
Mobil WC kölcsönzés
Takarítás
ABC-sorrend
Honlapajánlás
Kapcsolat
Adatvédelem
Honlaptérkép