Ügyvéd, ügyvédi iroda

Helyretesz > Szolgáltatás > Ügyvéd

Ügyvéd bemutatkozó oldala. [Balmazújváros]

Baleseti kártérítési, közlekedési ügyek. Gazdasági társaságok kintlevőségeinek peres és peren kívüli kezelése. Cégek, munkavállalók munkajogi képviselete. [Budapest]

Betegek, orvosok, egészségügyi szolgáltatók képviselete eseti és tartós megbízás alapján polgári peres eljárásokban (orvosi műhibaper, kártérítési per), büntetőügyekben (kizárólag védelem), műhibákhoz kapcsolódó hatósági eljárásokban. [Budapest, Tata]

Elsődleges szakterületek: adójog, polgári jog, gazdasági és ingatlanjog (vagyonosodási vizsgálat és társasági jog) - hazai és nemzetközi üzleti vállakozások, magánszemélyek és egyéni cégek részére. [Budapest]

Teljeskörű ügyvédi szolgáltatás - polgári, családi, környezetvédelmi, társasági, gazdasági, munka- és versenyjog; ingatlanjog, büntetőjog, peres képviselet. [Pécs]

Ingatlanforgalmi szakjogász. [Budapest]

Tanácsadás és jogi képviselet gazdasági társaság alapítása, változásbejegyzési eljárása, végelszámolása, átalakulása során, részvények és üzletrész adásvétele ügyében, társasági struktúra kialakításánál. Magyar és nemzetközi kereskedelmi szerződés megszerkesztése és véleményezése. Tanácsadási szolgáltatás cégek és magánszemélyek követeléseinek behajtásához, kintlévőségeinek kezeléséhez. Ingatlanadásvételi és -bérleti szerződések szerkesztése, képviselet vitás bérleti, társasházi ügyek kapcsán. [Budapest, Hatvan]

Jogi tanácsadás tulajdonjog, munkajog, családijog, büntetőjog, adósságbehajtás területén. Online cégalapítás. [Szeged]

Munkajog, cégjog, polgári jog. Munkajogi átvilágítás, munkaügyi bírság megelőzése; munkaerőgazdálkodással kapcsolatos jogi tanácsadás; munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos okirato és szabályzatok elkészítése. Munkáltató, munkavállaló peres és peren kívüli képviselete munkaügyi jogvita során. [Kecskemét]

Ingatlanjog és cégek képviselete; polgárjogi ügyek, polgári perek, munkajog, családjog, szerzői jogok és gazdasági büntetőjog. [Budapest]

Elsősorban közlekedési büntetőügyek, illetve a büntetőjog egyéb területei, valamint polgári és cégjogi ügyek. [Kecskemét]

Ingatlanügyletek, családjogi és öröklési ügyek, büntetőjog, jogvitákban történő jogi képviselet. Csőd-, végelszámolási és felszámolási eljárások; cégalapítással és cégjogi változásokkal kapcsolatos szolgáltatások; kereskedelmi szerződések előkészítése. [Zalaegerszeg]

Kártérítési és biztosítási jog (közlekedési, munkahelyi és egyéb balesetek, orvosi műhibák) területére specializálódott magyar-francia-olasz nyelvű ügyvédi iroda. [Budapest]

Ügyfelek képviselete, okiratszerkesztés és tanácsadás öröklési és családjog, polgári jog, ingatlanjog, gazdasági és társasági jog, cégügyek terén. [Budapest]

Védjegybejegyzés és védjegyfigyelés, domainvédelem. [Budapest]

Ingatlanra vonatkozó szerződések elkészítésére specializálódott iroda. [Budapest]

Német vagy nemzetközi jogi vonatkozású ügyek kezelése - (gazdasági) büntetőjog, nemzetközi kereskedelmi és szállítmányozási jog, követelések érvényesítése az EU területén, faktoring; öröklési ügyek; peres képviselet; szellemi alkotások joga, versenyjog, szerződésbiztonság; németországi cégalapítás, társaságok végelszámolása. [Nürnberg]

Teljes körű jogi szolgáltatás magyar és külföldi ügyfelek részére - elsősorban kártérítési jog, biztosítási jog és közlekedési büntetőjog területén. [Budapest]

Jogi tanácsadás, okiratok szerkesztése, képviselet az alábbi területeken: ingatlanjog, polgári jogi szerződések, kártérítési ügyek, öröklés, házassági és családi jog, munkajog, cégeljárás, társadalombiztosítás, közigazgatási eljárás. [Budapest]

Teljeskörű szolgáltatás valamennyi jogterületen, illetőleg jogvitás ügyben. [Budapest]

Teljes körű jogi tanácsadás a gazdasági élet résztvevői számára az általános polgári és kereskedelmi jog, társasági jog, ingatlanjog, pénzügyi és bankjog, felszámolási és csődjog, telekommunikációs és médiajog, versenyjog, munkajog, közbeszerzés terén. [Budapest]

Cégjogi szolgáltatások (cégalapítás, cégmódosítás); ingatlanügyek, adásvételi szerződések; családjogi ügyek (válóper, vagyonmegosztás, házassági szerződés, gyerekelhelyezés); valamint bevándorlási, letelepedési, tartózkodási engedély ügyintézése; munkajogi ügyek. [Budapest]

Polgári perekben való képviselet, büntetővédelem ellátása, okiratok szerkesztése, társaságalapítás. [Hódmezővásárhely]

Szaktanácsadás adójogi kérdésekben; adóhivatalok előtti képviselet, jogi képviselet adótartozások rendezése, felszámolási eljárás kezdeményezése és lefolytatása során.

Különböző jogterületekre vonatkozó peres és peren kívüli beadványok elkészítése, peres képviselet, okiratszerkesztés, cégek alapításával és módosításával kapcsolatos megbízások. [Pécs]

Cégek nemperes és peres képviselete; okiratok szerkesztése; ingatlanjog; klasszikus polgári jog (vagyonjogi vita, öröklési jog, szerződésekkel összefüggő jogvita); családjog (bontóperek, gyermekelhelyezés, tartás); munkajog. [Budapest]

Polgári ügyekben peres és nemperes ügyvédi képviselet, büntetőügyekben védelem ellátása. Klasszikus ügyvédi tevékenységek - cégalapítás, cégmódosítás, ingatlanügyek lebonyolítása, okiratszerkesztés és jogi tanácsadás. [Székesfehérvár]

Természetes és jogi személyek kártérítési ügyekben való képviselete. Casco és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási jogviszonyból; vihar, betöréses lopás, vagy más károsító eseményből; úthibákból és figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárigények érvényesítése. Vad által okozott károkkal kapcsolatos kárrendzés. [Pécs]

Egyéni ügyvéd. [Szentendre]

Jogi képviselet bírósági, hatósági eljárásban, jogi tanácsadás - ingatlanügyletek, hitelügyletek, cégügyletek. Szerződés, beadvány, egyéb irat készítése; pénz, értéktárgy letéti kezelése. [Balassagyarmat]

Biztosítási szakjogász. Közlekedési balesetből eredő személyi sérülési kártérítés érvényesítése; Cascó-s biztosítási segítség, munkahelyi balesetnél ügyvédi tanácsadás; lakásbiztosítási kártérítési perek; egyéb ügyvédi szolgáltatások. [Budapest]

Cégalapítás, módosítás, cégek képviselete. Magánszemélyeket és cégeket érintő ingatlanadásvétel lebonyolítása, valamint a gazdasági életben előforduló szerződések elkészítése; peres ügyek. [Székesfehérvár]

Az iroda fő profilja az ingatlanjog, cégjog, adójog, munkajog és a nemzetközi magánjogi tényállási elemet tartalmazó családi jogi és öröklési ügyek. [Budapest]

Ingatlanjog, polgári jog, munkajog, céges és felszámolási ügyek, büntetőjog, közigazgatási jog, szellemi alkotások joga. [Budapest]

Büntetőjoggal, gazdasági társaságokkal, kártérítéssel, biztosítási joggal, családjoggal, válással, örökléssel, ingatlanjoggal kapcsolatos jogi szolgáltatások. [Budapest]

Az ügyvédi iroda szakterülete a Magyarországon tartózkodó külföldiek idegenrendészeti ügyeinek kezelése, illetve számukra segítségnyújtás egyéb jogügyleteknél, különösen a társasági jog, ingatlanjog és családjog területén. [Budapest]

Szakmai tevékenység elsődlegesen a munkajog, közalkalmazotti és köztisztviselői jog; büntetőjog; gazdasági, társasági, polgári jog; társadalmi szervezetek joga, oktatási jog területén. [Debrecen]

Teljes körű tanácsadást nyújtó ügyvédi iroda a XIV. kerületben. Ingatlanadásvételi szerződéskötés földhivatali ügyintézéssel, jogi képviselet hagyatéki eljárásban, kártérítési igényérvényesítés, cégalapítás és cégmódosítás, válóper, gyermekelhelyezés; speciális adójogi ismereteket igénylő kérdések megoldása; büntető eljárásjogi képviselet. [Budapest]

Üzletviteli, gazdasági tanácsadás, cégképviselet; peres képviselet kártérítési, szavatossági, biztosítási és egyéb jogvitákban. Mediáció, bontóperes és büntető eljárások. [Budapest]

Megbízások elsősorban a társasági, kereskedelmi jog, munkajog, adójog, ingatlanjog és egészségügyi jog terén. [Budapest]

Adózással, adóellenőrzéssel kapcsolatos szaktanácsadás. [Budapest]

Klasszikus praxisú ügyvédi iroda. [Budapest]

Gazdasági büntetőjog, ingatlanforgalmi jog, ingatlanperek, egyéb polgári jogi jogviták és munkajogi perek, valamint társasági jogi problémák megoldása. [Budapest]

Peres és nemperes képviselet polgári ügyekben, védelem büntetőügyekben, klasszikus ügyvédi tevékenység (cégalapítás és -módosítás, ingatlan adásvételi szerződések, jogi tanácsadás és okiratszerkesztés). [Budapest]

Ingatlanügyletek lebonyolítása, cégalapítás. Végrendeletek, illetve társasházak, alapítványok és egyesületek okiratainak elkészítése. Jogi képviselet bíróságok és más hatóságok előtt. [Eger]

Jogi szolgáltatások a munkajog, cégalapítás, polgári jog, ingatlanjog és házassági vagyonjog, szerzői jog és védjegyjog, illetve büntetőjog területén. [Budapest]

Cégalapítási tanácsadás, ügyintézés. [Szeged]

Kifejezetten olasz ügyfelekre specializálódott ügyvédi iroda; fő szakterülete a bankjog, gazdasági és polgári jog. [Budapest]

Egyéni ügyvéd - védői jártasság elsősorban a közlekedési és vagyon elleni bűncselekmények területén; képviselet családjog terén. [Budapest]

Dr. Szűcs Alíz

szucsaliz.hu

Dr. Bátori-Kallós Korinna ügyvéd

batorikallos.hu

Petrássy Ügyvédi Iroda

petrassydr.hu

Dr. B. Horváth Ágnes ügyvéd

horvath-ugyved.hu

Dr. Kőhalmi László ügyvéd

drkohalmi.hu

Dr. Jánoki Szilvia ügyvéd

janoki.hu

Bajusz és Társai Ügyvédi Társulás

bajuszestarsai.hu

Dr. Hajdú Gábor ügyvéd

szeged-ugyved.com

Dr. Kis Magdolna Ügyvédi Iroda

drkismagdolna.hu

Littner Ügyvédi Iroda

drlittner.hu

Dr. Homoki Tamás

homokitamas.hu

Dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva

drgaiderne.hu

Dr. Kiss Vilmos Ügyvédi Iroda

drkissvilmosugyvediiroda.hu

Dr. Radnóti Angéla

jogom.hu

Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda

vedjegyportal.hu

Bodnár és Társa Ügyvédi Iroda

budapest-ugyvedi-iroda.hu

Nagy Zäh + Partner Ügyvédi Iroda

nemetjog.hu

Pörzse Ügyvédi Iroda

karterites.net

Dr. Benedek Csaba ügyvéd

drbenedek.hu

Dr. Méhes Dávid Dániel Ügyvédi Iroda

mehesoffice.hu

Tomaj Ügyvédi Iroda

tzs-partners.hu

Dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda

molnarugyvediiroda.hu

Dr. Hamvas Ödön ügyvéd

hamvasodon.hu

Dr. Kovács Tamás ügyvédi iroda

drkovacstamas.hu

Bodnár Emese Ügyvédi Iroda

ugyvedhez.hu

Dr. Székely Bessy

drszekelybessy.hu

Lukács Ügyvédi Iroda

lukacsjog.hu

Joó & Hartai Ügyvédi Iroda

solamen.hu

Dr. Váradi József

pismanyugyved.hu

Dr. Balogh Krisztina ügyvéd

balogh-ugyved.hu

Dr. Ébert Olga

ebertolga.hu

Dr. Kerekes Ügyvédi Iroda

drkerekesugyved.hu

Rumi Ügyvédi Iroda

rumi.hu

Marticsek Ügyvédi Iroda

marticsek.hu

Vidákovics Ügyvédi Iroda

vidakovics.hu

Dr. Zsohár Krisztina ügyvéd

zsohar-ugyved.hu

Dr. Mohácsi Ügyvédi Iroda

drmohacsi.hu

Dr. Hercsik Alexandra

hercsikugyvediiroda.hu

Dr. Nagy Rajmund ügyvéd

drnagyrajmund.hu

Dr. Rozgonyi Anikó Ügyvédi Iroda

drrozgonyi.hu

Dr. M. Tóth Zoltán

adojogasz.hu

Dr. Bátki Pál ügyvéd

batki.info

Krizsa és Kocsis Ügyvédi Iroda

ugyved-bp.hu

Lupovici Ügyvédi Iroda

ugyvedipraxis.hu

Boros Ügyvédi Iroda

borosugyvediiroda.hu

Bodnár Ügyvédi Iroda

bodnarugyvediiroda.hu

Dr. Pámer Zsuzsanna

cegalapitas-szeged.com

Dr. Magyari Brigitta

drmagyaribrigitta.hu

Dr. Balázs László Tibor

balazsugyved.hu

Témakörök

 
E témához (Ügyvéd, ügyvédi iroda) kapcsolódó egyéb tevékenységek, szolgáltatások, termékek, iparágak Igazságügyi szakértő
ABC-sorrend
Honlapajánlás
Kapcsolat
Adatvédelem
Honlaptérkép