Ügyvéd, ügyvédi iroda

Helyretesz > Szolgáltatás > Ügyvéd

Az ügyvédi iroda szakterülete a Magyarországon tartózkodó külföldiek idegenrendészeti ügyeinek kezelése, illetve számukra segítségnyújtás egyéb jogügyleteknél, különösen a társasági jog, ingatlanjog és családjog területén. [Budapest]

Védjegybejegyzés és védjegyfigyelés, domainvédelem. [Budapest]

Elsősorban közlekedési büntetőügyek, illetve a büntetőjog egyéb területei, valamint polgári és cégjogi ügyek. [Kecskemét]

Cégjogi szolgáltatások (cégalapítás, cégmódosítás); ingatlanügyek, adásvételi szerződések; családjogi ügyek (válóper, vagyonmegosztás, házassági szerződés, gyerekelhelyezés); valamint bevándorlási, letelepedési, tartózkodási engedély ügyintézése; munkajogi ügyek. [Budapest]

Gazdasági büntetőjog, ingatlanforgalmi jog, ingatlanperek, egyéb polgári jogi jogviták és munkajogi perek, valamint társasági jogi problémák megoldása. [Budapest]

Ügyvéd bemutatkozó oldala. [Balmazújváros]

Munkajog, cégjog, polgári jog. Munkajogi átvilágítás, munkaügyi bírság megelőzése; munkaerőgazdálkodással kapcsolatos jogi tanácsadás; munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos okirato és szabályzatok elkészítése. Munkáltató, munkavállaló peres és peren kívüli képviselete munkaügyi jogvita során. [Kecskemét]

Büntetőjoggal, gazdasági társaságokkal, kártérítéssel, biztosítási joggal, családjoggal, válással, örökléssel, ingatlanjoggal kapcsolatos jogi szolgáltatások. [Budapest]

Természetes és jogi személyek kártérítési ügyekben való képviselete. Casco és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási jogviszonyból; vihar, betöréses lopás, vagy más károsító eseményből; úthibákból és figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárigények érvényesítése. Vad által okozott károkkal kapcsolatos kárrendzés. [Pécs]

Különböző jogterületekre vonatkozó peres és peren kívüli beadványok elkészítése, peres képviselet, okiratszerkesztés, cégek alapításával és módosításával kapcsolatos megbízások. [Pécs]

Ingatlanügyletek, családjogi és öröklési ügyek, büntetőjog, jogvitákban történő jogi képviselet. Csőd-, végelszámolási és felszámolási eljárások; cégalapítással és cégjogi változásokkal kapcsolatos szolgáltatások; kereskedelmi szerződések előkészítése. [Zalaegerszeg]

Baleseti kártérítési, közlekedési ügyek. Gazdasági társaságok kintlevőségeinek peres és peren kívüli kezelése. Cégek, munkavállalók munkajogi képviselete. [Budapest]

Adózással, adóellenőrzéssel kapcsolatos szaktanácsadás. [Budapest]

Egyéni ügyvéd. [Szentendre]

Szaktanácsadás adójogi kérdésekben; adóhivatalok előtti képviselet, jogi képviselet adótartozások rendezése, felszámolási eljárás kezdeményezése és lefolytatása során.

Ingatlanügyletek lebonyolítása, cégalapítás. Végrendeletek, illetve társasházak, alapítványok és egyesületek okiratainak elkészítése. Jogi képviselet bíróságok és más hatóságok előtt. [Eger]

Teljes körű tanácsadást nyújtó ügyvédi iroda a XIV. kerületben. Ingatlanadásvételi szerződéskötés földhivatali ügyintézéssel, jogi képviselet hagyatéki eljárásban, kártérítési igényérvényesítés, cégalapítás és cégmódosítás, válóper, gyermekelhelyezés; speciális adójogi ismereteket igénylő kérdések megoldása; büntető eljárásjogi képviselet. [Budapest]

Szakmai tevékenység elsődlegesen a munkajog, közalkalmazotti és köztisztviselői jog; büntetőjog; gazdasági, társasági, polgári jog; társadalmi szervezetek joga, oktatási jog területén. [Debrecen]

Polgári ügyekben peres és nemperes ügyvédi képviselet, büntetőügyekben védelem ellátása. Klasszikus ügyvédi tevékenységek - cégalapítás, cégmódosítás, ingatlanügyek lebonyolítása, okiratszerkesztés és jogi tanácsadás. [Székesfehérvár]

Tanácsadás és jogi képviselet gazdasági társaság alapítása, változásbejegyzési eljárása, végelszámolása, átalakulása során, részvények és üzletrész adásvétele ügyében, társasági struktúra kialakításánál. Magyar és nemzetközi kereskedelmi szerződés megszerkesztése és véleményezése. Tanácsadási szolgáltatás cégek és magánszemélyek követeléseinek behajtásához, kintlévőségeinek kezeléséhez. Ingatlanadásvételi és -bérleti szerződések szerkesztése, képviselet vitás bérleti, társasházi ügyek kapcsán. [Budapest, Hatvan]

Jogi képviselet bírósági, hatósági eljárásban, jogi tanácsadás - ingatlanügyletek, hitelügyletek, cégügyletek. Szerződés, beadvány, egyéb irat készítése; pénz, értéktárgy letéti kezelése. [Balassagyarmat]

Ingatlanjog és cégek képviselete; polgárjogi ügyek, polgári perek, munkajog, családjog, szerzői jogok és gazdasági büntetőjog. [Budapest]

Teljeskörű ügyvédi szolgáltatás - polgári, családi, környezetvédelmi, társasági, gazdasági, munka- és versenyjog; ingatlanjog, büntetőjog, peres képviselet. [Pécs]

Betegek, orvosok, egészségügyi szolgáltatók képviselete eseti és tartós megbízás alapján polgári peres eljárásokban (orvosi műhibaper, kártérítési per), büntetőügyekben (kizárólag védelem), műhibákhoz kapcsolódó hatósági eljárásokban. [Budapest, Tata]

Megbízások elsősorban a társasági, kereskedelmi jog, munkajog, adójog, ingatlanjog és egészségügyi jog terén. [Budapest]

Jogi tanácsadás, okiratok szerkesztése, képviselet az alábbi területeken: ingatlanjog, polgári jogi szerződések, kártérítési ügyek, öröklés, házassági és családi jog, munkajog, cégeljárás, társadalombiztosítás, közigazgatási eljárás. [Budapest]

Jogi tanácsadás tulajdonjog, munkajog, családijog, büntetőjog, adósságbehajtás területén. Online cégalapítás. [Szeged]

Cégek nemperes és peres képviselete; okiratok szerkesztése; ingatlanjog; klasszikus polgári jog (vagyonjogi vita, öröklési jog, szerződésekkel összefüggő jogvita); családjog (bontóperek, gyermekelhelyezés, tartás); munkajog. [Budapest]

Kifejezetten olasz ügyfelekre specializálódott ügyvédi iroda; fő szakterülete a bankjog, gazdasági és polgári jog. [Budapest]

Az iroda fő profilja az ingatlanjog, cégjog, adójog, munkajog és a nemzetközi magánjogi tényállási elemet tartalmazó családi jogi és öröklési ügyek. [Budapest]

Ingatlanra vonatkozó szerződések elkészítésére specializálódott iroda. [Budapest]

Elsődleges szakterületek: adójog, polgári jog, gazdasági és ingatlanjog (vagyonosodási vizsgálat és társasági jog) - hazai és nemzetközi üzleti vállakozások, magánszemélyek és egyéni cégek részére. [Budapest]

Peres és nemperes képviselet polgári ügyekben, védelem büntetőügyekben, klasszikus ügyvédi tevékenység (cégalapítás és -módosítás, ingatlan adásvételi szerződések, jogi tanácsadás és okiratszerkesztés). [Budapest]

Német vagy nemzetközi jogi vonatkozású ügyek kezelése - (gazdasági) büntetőjog, nemzetközi kereskedelmi és szállítmányozási jog, követelések érvényesítése az EU területén, faktoring; öröklési ügyek; peres képviselet; szellemi alkotások joga, versenyjog, szerződésbiztonság; németországi cégalapítás, társaságok végelszámolása. [Nürnberg]

Ingatlanforgalmi szakjogász. [Budapest]

Teljeskörű szolgáltatás valamennyi jogterületen, illetőleg jogvitás ügyben. [Budapest]

Teljes körű jogi szolgáltatás magyar és külföldi ügyfelek részére - elsősorban kártérítési jog, biztosítási jog és közlekedési büntetőjog területén. [Budapest]

Klasszikus praxisú ügyvédi iroda. [Budapest]

Üzletviteli, gazdasági tanácsadás, cégképviselet; peres képviselet kártérítési, szavatossági, biztosítási és egyéb jogvitákban. Mediáció, bontóperes és büntető eljárások. [Budapest]

Cégalapítás, módosítás, cégek képviselete. Magánszemélyeket és cégeket érintő ingatlanadásvétel lebonyolítása, valamint a gazdasági életben előforduló szerződések elkészítése; peres ügyek. [Székesfehérvár]

Ügyfelek képviselete, okiratszerkesztés és tanácsadás öröklési és családjog, polgári jog, ingatlanjog, gazdasági és társasági jog, cégügyek terén. [Budapest]

Teljes körű jogi tanácsadás a gazdasági élet résztvevői számára az általános polgári és kereskedelmi jog, társasági jog, ingatlanjog, pénzügyi és bankjog, felszámolási és csődjog, telekommunikációs és médiajog, versenyjog, munkajog, közbeszerzés terén. [Budapest]

Polgári perekben való képviselet, büntetővédelem ellátása, okiratok szerkesztése, társaságalapítás. [Hódmezővásárhely]

Egyéni ügyvéd - védői jártasság elsősorban a közlekedési és vagyon elleni bűncselekmények területén; képviselet családjog terén. [Budapest]

Jogi szolgáltatások a munkajog, cégalapítás, polgári jog, ingatlanjog és házassági vagyonjog, szerzői jog és védjegyjog, illetve büntetőjog területén. [Budapest]

Cégalapítási tanácsadás, ügyintézés. [Szeged]

Biztosítási szakjogász. Közlekedési balesetből eredő személyi sérülési kártérítés érvényesítése; Cascó-s biztosítási segítség, munkahelyi balesetnél ügyvédi tanácsadás; lakásbiztosítási kártérítési perek; egyéb ügyvédi szolgáltatások. [Budapest]

Ingatlanjog, polgári jog, munkajog, céges és felszámolási ügyek, büntetőjog, közigazgatási jog, szellemi alkotások joga. [Budapest]

Kártérítési és biztosítási jog (közlekedési, munkahelyi és egyéb balesetek, orvosi műhibák) területére specializálódott magyar-francia-olasz nyelvű ügyvédi iroda. [Budapest]

Dr. Zsohár Krisztina ügyvéd

zsohar-ugyved.hu

Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda

vedjegyportal.hu

Dr. Homoki Tamás

homokitamas.hu

Dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda

molnarugyvediiroda.hu

Krizsa és Kocsis Ügyvédi Iroda

ugyved-bp.hu

Dr. Szűcs Alíz

szucsaliz.hu

Dr. Kis Magdolna Ügyvédi Iroda

drkismagdolna.hu

Vidákovics Ügyvédi Iroda

vidakovics.hu

Joó & Hartai Ügyvédi Iroda

solamen.hu

Bodnár Emese Ügyvédi Iroda

ugyvedhez.hu

Dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva

drgaiderne.hu

Dr. Bátori-Kallós Korinna ügyvéd

batorikallos.hu

Dr. M. Tóth Zoltán

adojogasz.hu

Dr. Váradi József

pismanyugyved.hu

Dr. Kovács Tamás ügyvédi iroda

drkovacstamas.hu

Boros Ügyvédi Iroda

borosugyvediiroda.hu

Dr. Hercsik Alexandra

hercsikugyvediiroda.hu

Dr. Mohácsi Ügyvédi Iroda

drmohacsi.hu

Lukács Ügyvédi Iroda

lukacsjog.hu

Bajusz és Társai Ügyvédi Társulás

bajuszestarsai.hu

Dr. Balogh Krisztina ügyvéd

balogh-ugyved.hu

Littner Ügyvédi Iroda

drlittner.hu

Dr. Kőhalmi László ügyvéd

drkohalmi.hu

Petrássy Ügyvédi Iroda

petrassydr.hu

Dr. Rozgonyi Anikó Ügyvédi Iroda

drrozgonyi.hu

Dr. Benedek Csaba ügyvéd

drbenedek.hu

Dr. Hajdú Gábor ügyvéd

szeged-ugyved.com

Dr. Székely Bessy

drszekelybessy.hu

Dr. Magyari Brigitta

drmagyaribrigitta.hu

Rumi Ügyvédi Iroda

rumi.hu

Bodnár és Társa Ügyvédi Iroda

budapest-ugyvedi-iroda.hu

Dr. B. Horváth Ágnes ügyvéd

horvath-ugyved.hu

Lupovici Ügyvédi Iroda

ugyvedipraxis.hu

Nagy Zäh + Partner Ügyvédi Iroda

nemetjog.hu

Dr. Jánoki Szilvia ügyvéd

janoki.hu

Dr. Méhes Dávid Dániel Ügyvédi Iroda

mehesoffice.hu

Pörzse Ügyvédi Iroda

karterites.net

Dr. Bátki Pál ügyvéd

batki.info

Dr. Nagy Rajmund ügyvéd

drnagyrajmund.hu

Dr. Kerekes Ügyvédi Iroda

drkerekesugyved.hu

Dr. Radnóti Angéla

jogom.hu

Tomaj Ügyvédi Iroda

tzs-partners.hu

Dr. Hamvas Ödön ügyvéd

hamvasodon.hu

Dr. Balázs László Tibor

balazsugyved.hu

Bodnár Ügyvédi Iroda

bodnarugyvediiroda.hu

Dr. Pámer Zsuzsanna

cegalapitas-szeged.com

Dr. Ébert Olga

ebertolga.hu

Marticsek Ügyvédi Iroda

marticsek.hu

Dr. Kiss Vilmos Ügyvédi Iroda

drkissvilmosugyvediiroda.hu

Témakörök

 
E témához (Ügyvéd, ügyvédi iroda) kapcsolódó egyéb tevékenységek, szolgáltatások, termékek, iparágak Igazságügyi szakértő
ABC-sorrend
Honlapajánlás
Kapcsolat
Adatvédelem
Honlaptérkép