Geodézia, földmérés

Helyretesz > Építőipar > Geodézia

Birtokrendezési feladatok. Autópályák, vasutak, ipari létesítmények felmérése, kitűzése. Geodéziai alaptérképkészítés. Közmű- és távközlési hálózatokkal kapcsolatos tervezések, bemérések. Mozgásvizsgálati mérés. Digitális fotogrammetriai szolgáltatások. Térinformatikai rendszerek fejlesztése. [Budapest]

Földmérési munkák elsősorban a fővárosban és Pest megyében. Épületfeltüntetés, telek kitűzése, telekegyesítés és megosztás.

Hagyományos földmérési (geodéziai) feladatok ellátása; épületek külső-belső építészeti felmérése; régészeti ásatások dokumentálása; fotogrammetria, ortofotó-készítés, objektumok háromdimenziós modellezése. [Budapest, Sopron]

Stonex geodéziai eszközök forgalmazása. [Veresegyház]

Földmérés, digitális térképkészítés. Közműhálózatok felmérése, dokumentálása; települési közműtérkép elkészítése és változásvezetése. Mérnökgeodéziai munkák végzése. Épületek, műtárgyak mozgásvizsgálata. Térinformatika; fotogrammetria. [Szekszárd, Baja, Dunaújváros]

Geodéziai földmérési feladatok elvégzése kivitelező és beruházó, közműszolgáltató, környezetvédelmi vállalkozások, tervező szakemberek és egyéni ügyfelek számára a Dunakanyar településein. [Szentendre]

Alappontmeghatározás, alapponthálózatok létesítése. Közműfelmérés és -nyilvántartás. Mérnökgeodézia. Földbirtokrendezés, telekalakítások, birtokhatárkitűzés. Digitális térképkészítés, topográfiai térképek készítése. [Pécs, Szeged, Zalaegerszeg, Kaposvár]

Bányamérés, mérnökgeodéziai és ipari geodéziai feladatok. Tervezési, megközelítési, átnézeti térkép, földmérési alaptérkép, közműtérkép, bányatérkép készítése. Birtokjogi tervek. [Salgótarján, Kiskunhalas]

Ingatlanrendezési földmérési munkák; mérnökgeodézia, közműfelmérés. Igazságügyi szakértés. [Szeged]

Sajátos célú földmérési munkák - telekalakítás (megosztás, egyesítés, telekhatár rendezése, belterületbe csatolás), telekhatárkitűzés, épületalapkitűzés, épületfeltüntetés, magassági felmérés (szintvonalas helyszínrajz); tervezési, megvalósulási térkép, szolgalmi joggal kapcsolatos vázrajz készítése. [Szentendre]

Felmérési, mérnökgeodéziai és ipari geodéziai munkák. Közműkutatás, bemérés, nyilvántartási feladatok ellátása. Birtokjogi szolgáltatások. Fotogrammetria; digitális terepmodell, ortofotó készítése. Térinformatikai rendszerek (GIS, LIS) fejlesztése. [Budapest]

Telekkel és épülettel kapcsolatos geodéziai munkák; közműbemérés. [Debrecen]

Változási vázrajzkészítés. Épületek, építmények kitűzése; terület- és domborzatfelmérés; tervezési és egyéb digitális térképek, helyszínrajzok készítése; vonalas létesítmények, műtárgyak felmérése; alappontok meghatározása; egyéb sajátos célú földmérési munkák. [Budapest]

Geodéziai szolgáltatások társasházzá alakításban, kivitelezésben, közművek kitűzésében és bemérésében. Telekhatárkitűzés, változási vázrajz készítése, telekalakítás, épületfeltüntetés, épületbontás, szolgalmi jog és vezetékjog bejegyzés, tervezési térképkészítés, mozgásvizsgálat; plázák, irodaházak felmérése. [Budapest]

Számítógépes kataszteri térképszerkesztés, helyszíni felmérés, kitűzés, rendezési tervek előkészítése. Digitális közműtérkép, vagyonkataszter létrehozása. [Gödöllő]

Épületfeltüntetési-épületbontási vázrajz; épületek külső-belső felmérése társasházalapító okirathoz. Telekalakítás - megosztási, összevonási, telekhatárrendezési, belterületbe vonási vázrajzkészítés. Szolgalmi joggal kapcsolatos vázrajzok. Szintvonalas tervezési térképek. Építési övezet kialakítása teljes körű ügyintézéssel. [Budapest, Sopron]

Japán geodéziai mérő- és kitűzőműszerek, szoftverek, kiegészítő felszerelések magyarországi forgalmazása. [Pécs, Budapest]

Földmérési, térképészeti, távérzékelési tevékenység - kisajátítások, házhelyosztások, szolgalmijog-bejegyzések. Közműnyilvántartások vezetése. Nagyüzemek darupályáinak kitűzési és ellenőrzési munkái. [Nagykanizsa]

Geodéziai műszerek és finommechanikai optikai eszközök, tartozékok (precíziós műszertalp, fix és forgatható prizmatartó, adapterek), illetve szabadtéri lézeres adatátviteli eszközök tervezése, gyártása, forgalmazása. [Budapest]

Geodéziai és térinformatikai szolgáltatások. Közműfelmérés; tervezési, alap- és sávtérkép készítése. Ingatlanrendezés, telekkitűzés, épületfeltüntetési vázrajzkészítés. Megosztás és összevonás, telekhatárrendezés. Szintvonalas térkép, helyszínrajzkészítés. [Budapest]

Ipari geodéziai feladatok (gyárépítés, autópályaépítés, felüljárók, raktárbázis csarnokok, acél-üveg szerkezetek építése) teljes körű ellátása. Ingatlanrendezéshez kapcsolódó földmérési megbízások; közműfeltárás. [Budapest]

Beruházások geodéziai munkái. Építmények részletes belső és külső felmérése. Távközlési és közműhálózatokkal kapcsolatos feladatok. Alappontsűrítés. Telekalakítási, birtokjogi vázrajzok. [Fót]

Állami földmérési alaptérképek készítése. Települések közműtérképeinek elkészítése és karbantartása. Ingatlanokkal kapcsolatos geodéziai munkák végzése. Önkormányzati műszaki információs rendszerek létrehozása. [Veszprém, Keszthely, Pápa, Várpalota]

Földmérés és földhivatali ügyintézés. Geodéziai műszerek és eszközök forgalmazása. [Nyíregyháza]

Ipari kivitelezések geodéziai irányítása, megvalósulási dokumentációk készítése. Tervezési célú térképek út, vasút, egyéb vonalas létesítmények tervezéséhez, építéséhez; közműépítéshez, épületekhez, építményekhez. Saját célú geodéziai munkák földhivatali ügyintézéssel - telekkitűzés, megosztás, egyesítés, telekhatárrendezés, telekalakítás. [Rád]

Kataszteri és terepfelmérés, nyomvonalkitűzés, tervezési térképek. Térképdigitalizálás (félautomatikus, manuális), automatikus vektorizálás, terepmodellek. Közműszakági térképkészítés, közműfelmérések. Térinformatikai rendszerek adatfeltöltése. [Tata]

Geodéziai és építőipari műszerek (mérőállomás, optikai és digitális teodolit és szintező, forgólézeres és vonallézeres szintező, lézeres távolságmérő), illetve tartozékok (állvány, szintezőléc, kitűzőrúd, mérőkerék, prizmabot, prizma, jelölőfesték) forgalmazása és szervizelése. [Biatorbágy]

Geodéziai művezetés, mérnökgeodéziai mérések, mozgásvizsgálat, állagfelmérések, beruházások felmérése. Közművek kitűzése, bemérése; földhivatali munkák (telekhatárrendezés, kisajátítási tervek, szolgalmijog-bejegyzés). [Budapest]

Földmérési, közműfelmérési szolgáltatások. [Budapest]

Hagyományos optikai és elektronikus szintezőműszerek, teodolitok; forgófejes és csőfektető lézerszintező műszerek, távmérőműszerek és geodéziai mérőállomások, műholdas helymeghatározó rendszerek (GPS) javítása, karbantartása és kalibrálása. [Budapest]

Telekhatárkitűzés, kerítés ellenőrzése. Épületfeltüntetés. Telekalakítás (megosztás, határrendezés, egyesítés). Megvalósulási és állapotrögzítő térkép, tervezési alaptérkép készítése. Épületkitűzés, mérnökgeodézia. Magassági felmérés, szintvonalas térképkészítés. Szolgalmi és vezetékjoggal kapcsolatos vázrajzok, társasház alapítóokirathoz alaprajzok. [Székesfehérvár]

Datakart Kft.

datakart.hu

Gáspár Péter földmérő

vazrajz.hu

Photometric Kft.

photometric.hu

GPS Link Kft

gpslink.hu

Geodézia Földmérőmérnöki Kft.

geodeziakft.hu

Geosoft 2000 Kft.

geosoftkft.hu

Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.

pecsigeodezia.hu

Geofor Föld- és Bányamérési Kft.

geofor.hu

Infogeo Bt.

infogeobt.hu

Hp-Geo Bt.

hpgeo.hu

Geodézia és Térképészeti Zrt.

geodezia.hu

Prizma Földmérő Kft.

prizmakft.hu

Geocentrum Bt.

földmérő.hu

Bácsi Mérnökiroda Kft.

bacsi-mernokiroda.hu

Parcella Kft.

parcellakft.hu

Kovács Gábor okleveles földrendező

geodezia-foldmeres.hu

Sokkia Kft.

sokkia.hu

Földmérő Kft.

foldmerokft.hu

GeoDesy Kft.

geodesy.hu

Geocarto Kft.

geocarto.hu

Geoffice Kft.

geoffice.hu

Diósi Mérnöki Iroda Kft.

foldmero.net

Pannon Geodézia Kft.

pannongeodezia.hu

Geosystem Kft.

geosystem.hu

Poláris 2005 Kft.

polaris2005.hu

Terrénum Kft.

foldmeres.com

RedGhost Kft.

redghost.hu

Argon-Geo Mérnöki Iroda Kft.

argongeo.hu

Cartoranje Kft.

cartoranje.hu

Geokomp Kft.

geokomp.hu

Egri és Társai Földmérő Bt.

1foldmeres.hu

Témakörök

 
E témához (Geodézia, földmérés) kapcsolódó egyéb tevékenységek, szolgáltatások, termékek, iparágak Ingatlan
Mérnökiroda
Térkép
ABC-sorrend
Honlapajánlás
Kapcsolat
Adatvédelem
Honlaptérkép