Környezetvédelem

Helyretesz > Ipar > Környezetvédelem

Környezetvédelmi műszaki szakértői tevékenységek; zöldfelület-gazdálkodási szakértés; immisszió- és emissziómérés, munkahelyi levegőszennyezettség-mérés. [Budapest]

Karbonlábnyom-számítás, önkéntes számítás ellenőrzése, tanúsítás. Javaslat semlegesítésre, kibocsátáscsökkentő program kidolgozása.

Természeti értékek felmérése, kutatása; a természetes életközösségek segítése, élőhelyrekonstrukció. Nyilvános előadások, időszakos rendezvények szervezése; rendszeres családi gyalog- és biciklitúrák vezetése. [Sopron]

Vállalkozások termékdíjas képviselete. Környezeti menedzsment és ökomarketing tanácsadás; környezetvédelmi ügyintézés, auditálás, laborvizsgálatok; pályázatkészítés. Munka- és tűzvédelem. [Szombathely]

Általános és specifikus környezetvédelmi és földtani tanácsadás, tervezés és kivitelezés. [Miskolc]

A nukleáris biztonság (atomerőmű biztonságos üzemvitele, radioaktív hulladékok biztonságos és végleges elhelyezése) és a nukleáris környezetvédelem érdekeit szolgáló alkalmazott kutatási-fejlesztési feladatok. [Budapest]

Aktív zajvédelem (vonalas létesítmények melletti zajárnyékoló falak, zajvédelmi töltések), ipari és passzív zajárnyékolás; föld megtámasztására, térelválasztásra vagy zajárnyékolásra alkalmazható támfalrendszer. [Budapest]

Levegőtisztaságvédelem; zaj- és rezgéscsökkentés. Tervezés, gyártás, szakértés és mérések az ipari légtechnika, illetve a zajvédelem és rezgésvédelem területén. [Budapest]

Engedélyezési dokumentációk összeállítása, engedélyezés folyamatának nyomonkövetése. Akkreditált környezetvédelmi mérések megszervezése és lebonyolítása. Kötelező adatszolgáltatások, bejelentések, bevallások a hatóságok részére. Teljeskörű környezetvédelmi megbízotti szolgáltatások; tanácsadás. [Budapest]

Gázelemzőműszer-szerviz, akkreditált kalibráló laboratórium. Emissziós és immissziós mérések, munkahelyi légtérvizsgálat. Műszerkölcsönzés. [Budapest]

A földtani ismeretek terjesztése; a Bakony-hegység természeti és néprajzi értékeinek kutatása, feltárása és megőrzése. Természettudományos ismeretterjesztés (tanösvények, kiállítások, táborok, terepgyakorlatok); természetismereti-természetvédelmi oktatóközpont működtetése. [Pénzesgyőr]

Környezetvédelmi szaktanácsadás és szakértés; kárelhárítás; beruházáselőkészítés. Környezeti hatástanulmánykészítés. Önkormányzati környezetvédelmi programok és hulladékgazdálkodási tervek készítése. Kommunális szilárd- és folyékonyhulladék-lerakók felülvizsgálata. Monitoringrendszerek telepítése. Üzemanyagtartályok tisztítása és bontása. [Kiskunhalas]

Környezeti állapotfelmérés, hatásvizsgálat. Környezetvédelmi megbízotti feladatok komplex ellátása. Hulladékkezelő, hulladékszállítási engedélyezési dokumentációkészítés. Környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetése ISO 14001 szerint. Termékdíjtanácsadás és ügyintézés. Hulladékgazdálkodási tervek készítése, felülvizsgálata. Környezetvédelemmel kapcsolatos beruházások értékelése, engedélyeztetése. [Budapest]

Veszélyes hulladék teljes körű kezelése, szállítása; veszélyeshulladék-lerakó üzemeltetése. Szennyezett területek kármentesítése. Közúti kár- és katasztrófaelhárító készenléti egység működtetése. Környezetvédelmi technológiai és járulékos létesítmények építése; rekultiválás, tájrendezés, parkgondozás; azbesztmentesítés. [Budapest, Székesfehérvár, Dunaújváros, Szolnok]

Környezetvédelmi oktatás, környezettudatosságra nevelés; a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése. [Újszász]

Levegőtisztaság-védelmi mérések; munkaegészségügyi, talajvíz, szennyvíz vizsgálatok. Szakértés, hatósági bevallások elkészítése. [Budapest]

Víz- és szennyvízkezelési technológiai feladatok megoldására szakosodott cég. [Budapest]

Környezeti hatástanulmányok; egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció (IPPC) készítése. Környezetvédelmi auditálás; részleges és teljeskörű felülvizsgálatok, tényfeltáró és szennyezés lehatároló vizsgálatok lefolytatása. Környezetvédelmi projektek műszaki ellenőrzése; monitoringrendszerek tervezése és üzemeltetése. [Gödöllő]

Teljeskörű segítség a környezetvédelmi engedélyezetés előkészítése, az engedélyeztetési dokumentációk elkészítése és az engedélyeztetés folyamata során. [Budapest]

Vízkezelő és szennyvízkezelő berendezések gyártása, beüzemelése, szervizelése. Műanyag tárolótartályok tervezése és legyártása, szivárgásvizsgálata, időszakos vizsgálata. Gáztisztító technológia kidolgozása, berendezésgyártás. Műanyag technológiai csőrendszer-szerelés. PP, PE, PVC, PVDF légtechnikai vezetékelemek, valamint uszodák, polipropilén medencék gyártása. Lakossági vízkezelés, szűrés, lágyítás, vastalanítás. [Nagykanizsa]

Ivóvízkezelés és technológiai vízkezelés, ipari szennyvíztisztítás. Fordított ozmózisos szűrőberendezések, ioncserélők, ipari töltetes szűrők, vízlágyitók, betétes szűrők, műanyagtartályok, vegyszerek, háztartási berendezések forgalmazása. Nanoszűrés, ultraszűrés, elektrodeionizáció. [Nagykanizsa]

Vízgazdálkodással, hulladékgazdálkodással, megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos mérnöki szolgáltató tevékenység, valamint környezetvédelemhez kapcsolódó pályázatok, tanulmányok készítése és szaktanácsadás. [Nyíregyháza]

Környezetvédelmi engedélyek megszerzésének teljes körű menedzselése; hatásvizsgálatok készítése; környezetvédelemmel kapcsolatos vállalati feladatok kiszervezése. Hulladékgazdálkodási tervek kidolgozása. [Budapest]

Szivárgáshidraulikai és szennyeződésterjedés modellezés. Környezeti állapotfelmérés és kármentesítés, kockázatelemzés, környezetihatás-vizsgálat. Környezetvédelmi tárgyú szoftverek forgalmazása és műszaki támogatása. [Gödöllő]

Földtani, hidrogeológiai, mérnökgeológiai és környezetvédelmi feladatok. Vízjogi, bányászati engedélyezési tervek; környezeti hatástanulmányok és megvalósíthatósági tanulmányok; talajmechanikai fúrás, vizsgálat és szakvélemény. Felszínalatti vízmintavétel, talajmintavétel. Kutató magfúrás 500 méterig; figyelőkút és termelőkút építése 300 méterig. Vízbázisvédelmi kutatások; geotermikus szondafúrás. Hidrodinamikai és transzport modellezés. Víziközműtervezés. [Miskolc]

Ipari vizek olajmentesítése. Felitatóanyag, mentesítő eszközök értékesítése környezeti kárelhárítás céljára. [Budapest]

Légkör szennyezettségének mérése és monitorozása mobil-laboratóriummal, lézeralkalmazások és optikai méréstechnikai alkalmazások fejlesztése, szakértői-tanácsadói tevékenység. [Budapest]

Ipari és lakossági szennyvíztisztító telepek, csapadékvízelvezető és -tisztító rendszerek tervezése, kulcsrakész kivitelezése, felülvizsgálata, optimalizálása. Vízjogi elvi, létesítési, üzemelési, fennmaradási engedélyezési dokumentációk elkészítése, engedélyeztetés. Környezetvédelmi szaktanácsadás, szakértés, adatszolgáltatás készítése. [Veszprém]

Környezetvédelmi megbízotti és ehhez tartozó engedélyeztetési feladatok ellátása a közműves vízellátási, szennyvízelvezetési és tisztítási, hulladékgazdálkodási, könnyűipari, élelmiszeripari, kereskedelmi szektorokban. [Mohács, Budapest]

Ipari szennyvízkezelés, víztisztítás; levegőtisztaság-védelem. Környezetvédelmi szolgáltatások; környezeti kármentesítés (talajvíztisztítás, talajcsere). [Bajna]

Környezetvédelmi tanácsadás és szakértés gazdasági társaságok, önkormányzatok és magánszemélyek részére. [Nyíregyháza]

Környezeti auditok, kockázatelemzések, kárfelmérések, hatásvizsgálatok, teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatok készítése; komplex környezetgazdálkodási projektek kivitelezése, koordinálása, illetve ellenőrzése. [Budapest]

Környezeti károk felszámolása; azbesztmentesítés; vízkezelés, ipari és kommunális szennyvíztisztítási technológiák tervezése és kivitelezése; környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértés és tervezés. Rekultiváció, víztelenítés, tározók, tavak, medencék kialakítása és szigetelése. Monitoring; akkreditált mintavétel. [Győr]

Európai uniós hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer.

Szennyvíztisztítási projektek előkészítése, megvalósítása és utógondozása. [Budapest]

Felszín alatti olajtároló tartályok megszüntetése; környezeti károk felmérése, felderítő és részletes tényfeltárása; beavatkozási terv készítése; komplex szennyezettség-felszámolás. Kármentesítés szorbens anyagokkal. Környezetvédelmi szakértés, tervezés, kivitelezés, megbízotti feladatok ellátása. Akkreditált mintavétel; emissziómérés, zajmérés. [Pécs]

Nemzetközi nonprofit természet- és környezetvédelmi szervezet magyar tagja. [Budapest]

Akkreditált laboratóriumi mérések; környezetanalitika; környezettechnológiai tanácsadás. [Budapest]

Kőolajszármazékkal (gázolaj, benzin, PCB, fenol) szennyezett területek kitisztítása in situ eljárással. Szennyvíztisztító rendszerek kiépítése.

Légszennyezettségi adatok, szmogtérkép; e-mailes szmogriasztás; információk a légszennyező anyagokról.

Természettel együttműködő, a benne gazdálkodók önellátását biztosító mintagazdaság kiépítése és fejlesztése. Fenntartható falu program fejlesztése és kiterjesztése. [Mikóháza]

Környezetvédelmi vizsgálatok és tanulmányok készítése; környezeti kármentesítés; talajvíztisztító rendszerek tervezése, kulcsrakész megvalósítása, üzemeltetése. Talajfúró, mintavevő és -vizsgáló eszközök értékesítése. [Budapest]

Légszennyező pontforrások mérése (emissziómérés); környezeti levegőminőség (immisszió) vizsgálata; környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása. Levegőtisztaságvédelmi alapbejelentés (LAL), légszennyezés mértéke (LM) bevallások elkészítése; pontforrás engedélykérelem készítése. [Nyíregyháza]

Vízszolgáltatási és szennyvízelvezetési, -tisztítási feladatok ellátása. [Komárom]

Élőhelymegőrzés a Böddi-széken. Természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és előterjesztésének ösztönzése és megvalósítása; természetkímélő turizmus támogatása. [Harta]

Víz- és szennyvíztisztítás, hulladékgazdálkodás. [Siófok]

Légszennyező pontforrások emissziómérése akkreditált minőségügyi rendszerben; ipari bűzkibocsátás csökkentése cold plazma eljárással; környezetvédelmi mérnöki tanácsadás. [Pécs]

Környezetvédelmi szabályzat elkészítése, tervek környezetvédelmi fejezeteinek összeállítása, jogi tanácsadás, oktatások szervezése és megtartása. Hulladékgazdálkodási szolgáltatások. [Gyömrő]

Környezetvédelmi megbízotti és egyéb szolgáltatások; engedélyeztetés; KIR bevezetése.

Kommunikációs kampány a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó egyéni felelősség felismertetése érdekében. [Tárnok, Törökbálint]

Szennyvíztechnológiai, környezetvédelmi és vízminőségvédelmi létesítményekkel kapcsolatos műszaki tervezés, tanácsadás és szakértés. Terepműszeres vizsgálatok és környezetvédelmi felülvizsgálatok végzése. Bioenergetika. Környezet- és humán egészségügy; mikrobiológiai és enzimkészítmények kiskereskedelme. [Szekszárd]

A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ magyar szervezeti egysége. [Szentendre]

Környezet- és természetvédelmi portál.

A kunhalmok típusai, növényzete és állatvilága.

Szennyvíztisztítási technológiák, telepek, berendezések, eljárások tervezése. Csapadékvízgazdálkodás; viziközmű-tervezés; közművagyon-értékelés; villamos és irányítástechnikai rendszerek tervezési-kivitelezési feladatai. [Budapest]

Környezetvédelmi bejelentések, szakértői munkák. Biztonsági adatlapok készítése és fordítása. Vízvizsgálat és olajvizsgálat akkreditált laboratóriumban. [Komárom]

Környezetvédelmi termékdíj szolgáltatások. [Budapest]

Környezetvédelmi átvilágítás; jogszabályi megfelelés biztosítása; engedélyeztetés; környezetközpontú irányítási rendszerek; levegőtisztaság-védelem; hulladékgazdálkodás; vízminőség- és talajvédelem; zaj és rezgésártalmak elleni védelem; kémiai biztonság. [Budapest]

Ipari és kommunális víztisztító rendszerek, szennyvíztisztítók tervezése és kivitelezése. Komplex üzemeltetetési szolgáltatások. Környezeti kármentesítés. [Budapest]

Környezetvédelmi hatásvizsgálat, felülvizsgálat, IPPC. Hulladékgazdálkodási, üzemi kárelhárítási terv készítése. Vízjogi engedélyezés. Környezeti állapotfelmérés, teljesítményértékelés, ökotérképezés, környezetvédelmi jogi tanácsadás. [Budapest]

Hulladékgazdálkodási, levegőtisztaságvédelmi, vízminőségvédelmi, talaj és felszín alatti vízvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi szolgáltatások magánszemélyek, egyéni vállalkozások, cégek, önkormányzatok részére. [Budapest]

Kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek. Vízjogi engedélyezési tervezés és engedélyeztetés lebonyolítása. Környezetvédelmi felülvizsgálatok végzése; adatszolgáltatás és hatósági ügyintézés. Környezeti kockázatelemzés; hatástanulmánykészítés; hulladékgazdálkodás tervezése. Talaj-, talajvíz-, talajgázmintavétel. [Siófok]

Szennyvíztisztító berendezések forgalmazása. Kis és nagy szennyvíztisztítótelepek és odavezető csatornahálózat építése; meglévő szennyvíz- és csatornahálózat felújítása. [Budapest]

Biológiai szennyvíztisztító berendezések forgalmazása. [Esztergom]

Környezetvédelmi szolgáltatások ipari és mezőgazdasági termelő, szolgáltató, ingatlanfejlesztő, beruházó és nagykereskedelmi cégeknek. [Budapest]

Független környezetvédelmi tanácsadó és tervező vállalkozás. [Szár]

Környezetvédelmi mérnöki iroda. Ipari és kommunális szennyvizek kezelése, ártalmatlanítása; eutrofizálódást fékező módszerek; levegőtisztaságvédelem; hulladékok káros hatása elleni védelem; rezgés- és zajvédelem; beruházáselőkészítés és -lebonyolítás, működő üzemek felülvizsgálata. [Budapest]

SBR-rendszerű szennyvíztisztítók, valamint csapadékvízhasznosítók és csapadékvíz-szikkasztó rendszerek forgalmazása. [Szolnok]

Hidrogeológiai tervezés és szakértés; a vízellátás teljes vertikumának tervezési és kivitelezési munkái (ivóvízkutatás, kútépítés, ásvány- és termálvízkutatás), kapcsolódó környezetvédelmi feladatok megoldása (toxikus anyagok, klórozott benzolszármazékok által szennyezett talaj, talajvíz lokalizációja és tisztítása). [Pécs]

Környezetföldtani vizsgálatok, tényfeltárási dokumentumentációk készítése; környezeti kármentesítési munkálatok végzése. Hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi és építőipari projektekben való részvétel. [Budapest, Pétfürdő]

Iszap- és olajleválasztók, esővíz-szikkasztók, résfolyókák, közműépítési anyagok, ipari szennyvíztisztításhoz kapcsolódó termékek forgalmazása. [Budapest]

Blog a praktikus, mindennapi környezetvédelemről.

Az ipari ökológia alkalmazásának előmozdítása a kutatás, oktatás, szakmapolitika és jogalkotás, területfejlesztés, valamnt az önkormányzati és ipari gyakorlat terén. [Budapest]

Vízellátó létesítmények és rendszerek tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése. Talajmechanikai, földtani bányászati kutatás. Környezetvédelmi tanulmánykészítés, állapotfelmérés, hatásvizsgálatkészítés, monitoringrendszerek működtetése. Mélyépítési szigetelési feladatok, kőzetmegerősítési munkálatok injektálással. Hidrogeológiai tanulmányok, vízvédelmi tervek készítése. Veszélyeshulladék-szállítás. [Miskolc]

Környezetvédelmi ügyintézés, tanácsadás; eszközök és berendezések forgalmazása; szorbens termékek környezeti károk elkerüléséhez, megelőzéséhez; hulladékgyűjtő edények, vészhelyzeti készletek, bioenzim készítmények.

Az italos kartondobozok szelektív hulladékgyűjtésének szorgalmazása és népszerűsítése a környezetvédelem, az értékes alapanyagok újrahasznosítása és az energiatakarékosság érdekében. [Budapest]

Teljes szolgáltatás a tervezéstől a kivitelezésen keresztül a karbantartási munkákig a klímavédelem, regeneratív termikus utóégetés, biofilter, mosók; ivóvízkezelés és szennyvízkezelés területén. [Szigetszentmárton]

Termelő és szolgáltató cégekre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos szolgáltatások, tanácsadás. [Pécs]

Szennyezett földek és talajvizek tisztítása, ártalmatlanítása. [Szeged]

Légszennyezésvizsgálat, környezetvédelmi vizsgálatok, illetve légszennyező pontforrások üzemeltetői részére levegőtisztaságvédelmi adatszolgáltatás elkészítése. [Monor]

Azbeszttartalmú anyagokkal kapcsolatos vizsgálatok, mérések, felmérések; azbesztmentesítés elvégzése. Helyhez kötött légszennyező pontforrások és munkahelyi légszennyezőanyagok vizsgálata. [Nyergesújfalu]

Kommunális és ipari szennyvíztisztító-telepek, gyökérzónás szennyvíztisztítók, stabilizációs tavak, oldómedencék optimalizálása. Állóvizek, szénhidrogénnel szennyezett talaj és víz bioremediációja. Szageltávolítás. [Budapest]

Mérnöki tervezés a vízgazdálkodás területén. Előzetes és részletes környezeti hatástanulmány, vízminőségi kárelhárítási terv, környezetvédelmi és munkabiztonsági szabályzat készítése. Munkabalesetek kivizsgálása. Tanácsadás és szakértés. Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása. [Miskolc]

Környezetvédelmi célú beruházások tervezése és finanszírozása, valamint állandó környezetvédelmi képviseleti szolgáltatás és tanácsadás gazdálkodó szervezetek részére. [Debrecen]

FLA Kft.

fla.hu

Simon András

karbonbajnok.hu

Castanea Környezetvédelmi Egyesület

castanea.hu

Ökográf Bt.

okograf.hu

Envira 96 Kft.

envira.hu

Somos Környezetvédelmi Kft.

somos.hu

Planorg 95 Kft.

planorg.hu

KG-Filter Kft.

kg-filter.hu

Sövit Környezetvédelmi Kft.

kornyved.hu

Stieber Környezetvédelmi Kft.

stieber.hu

Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

pangea.hu

RexTerra Kft.

rexterra.hu

Dandelion Kft.

dandelionkft.hu

Terszol Zrt.

terszol.hu

Sant Környezetvédelmi Egyesület

sant.hu

Eco Defend Kft.

ecodefend.hu

Hydrochem Kft.

hydrochem.hu

Green-Con Kft.

greencon.hu

Bukta Attila környezetmérnök

kornyezeti-hatasvizsgalat.hu

Montázs 4 Kft.

montazs4.hu

Hidrofilt Kft.

hidrofilt.hu

Bio-Genezis Kft.

bio-genezis.hu

Enviro-Master Bt.

enviro-master.hu

Jakab és Társai Kft.

jaketa.hu

Geokomplex Kft.

geokomplex.hu

Bárczy Környezetvédelmi Kft.

barczy.hu

Envi-Tech Kft.

envi-tech.hu

PureAqua Kft.

pureaqua.hu

Envib Bt.

envib.hu

Espa Kft.

espakft.hu

Eco-Green Kft.

ecogreen.hu

Senex Környezetgazdálkodási Kft.

senex.hu

Vidra Környezetgazdálkodási Kft.

vidra.hu

EMAS

emas.hu

Inwatech Kft.

inwatech.com

Öko-Trade Kft.

okotrade.hu

Magyarországi Föld Egyesület

foldegyesulet.hu

Környezettechnológia Kft.

kotech.hu

Novák és Társai Bt.

enzimmix.hu

Légszennyezés.hu - Válaszúton Alapítvány

legszennyezes.hu

Polyán Egyesület

polyan.hu

Itenviro Kft.

itenviro.hu

Fetilev Kft.

fetilev.hu

Vizák Kft.

vizak.hu

Dunatáj Természet- és Környezetvédelmi Közalapítvány

dunataj.org

Öko-Top Kft.

oko-top.hu

Pamet Mérnökiroda Kft.

pamet.hu

Kapás és Kapás Kft.

kapaskft.hu

Envex Kft.

envex.hu

Benta-völgy Fenntartható Fejlődés Projekt

tarnoktorokbalint.hu

Envihorizont Kft.

envihorizont.hu

REC Magyar Iroda

rec.hu

Greenfo

greenfo.hu

Kunhalmok

kunhalmok.hu

BDL Kft.

bdl.hu

Metric Kft.

metric.hu

Viveo Kft.

viveo.hu

NECS Környezetvédelmi Tanácsadó Kft.

necs.hu

Veolia Water Solutions and Technologies Magyarország Zrt.

veoliaviz.hu

Denkstatt Hungary Kft.

denkstatt.hu

Véd-Terv Bt.

vedterv.hu

Zábrák Kft.

zabrak.hu

Green-Sieve Kft.

greensieve.hu

Ökotech Home Kft.

okotechhome.hu

Naturaqua Kft.

naturaqua.hu

Arper Mérnöki Tanácsadó Kft.

arper.hu

Enviroinvest Kft.

enviroinvest.hu

EcoSpringAqua Kft.

esakft.hu

Waterplan Kft.

waterplan.hu

Repét Kft.

repet.hu

Pureco Kft.

pureco.hu

Tudatos mindennapok

tudatosmindennapok.hu

Magyar Ipari Ökológiai Társaság

ipariokologia.hu

Mendikás Kft.

mendikas.hu

KEB Bt.

kebtechnika.hu

Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés

iksznet.hu

W+T Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

luft.hu

FarJan Környezetvédelmi Kft.

farjan-kornyezetvedelem.eu

Hologén Kft.

hologen.hu

Goldair Kft.

goldair.hu

Kör-Ker Kft.

kor-ker.hu

Malatech Water Kft.

malatechwater.com

Varga és Varga Kft.

vargaesvarga.com

Plánum 97 Kft.

planum97.hu

Témakörök

További témakörök e témán (Környezetvédelem) belül Hulladékkezelés
 
E témához (Környezetvédelem) kapcsolódó egyéb tevékenységek, szolgáltatások, termékek, iparágak Mérnökiroda
Pályázatkészítés
Zöldtető
ABC-sorrend
Honlapajánlás
Kapcsolat
Adatvédelem
Honlaptérkép